Tàu tuần duyên USS Freedom LCS-1 Hải quân Mỹ

Trang mạng tin tức khoa học công nghệ quốc phòng Trung Quốc ngày 12 tháng 12 dẫn trang mạng Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 11 tháng 12 đưa tin, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 11 tháng 12 đã công bô tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel đối với LCS.

Trong tuyên bố, ông Chuck Hagel cho biết, đầu năm 2014, Bộ Quốc phòng Mỹ quyết định mua không hơn 32 chiếc LCS, đồng thời chỉ đạo cho hải quân đệ trình phương án lựa chọn để phân biệt và có được một loại tàu chiến mặt nước cỡ nhỏ có năng lực tấn công và sống sót mạnh hơn.

Vào tháng 2 năm 2014, ông Chuck Hagel yêu cầu hải quân xem xét nhiều loại phương án (hoàn toàn thiết kế lại, sử dụng thiết kế hiện có và tiến hành sửa đổi đối với thiết kế của LCS), đồng thời kịp thời báo cáo phương án lựa chọn cho bản thân ông để xây dựng ngân sách cho năm tài khóa 2016.

Ông Chuck Hagel cho biết, thông qua thẩm tra và phân tích chặt chẽ, ông đã chấp nhận đề nghị dựa vào các loại LCS hiện có để chế tạo một loại tàu chiến mặt nước cỡ nhỏ mới do hải quân đưa ra.

SSC mới sẽ tiến hành cải tiến trên phương diện năng lực tấn công và sống sót của tàu chiến, để có thể chịu được giá cả và nâng cao được sức chiến đấu cho hải quân.

Tàu tuần duyên USS Independence LCS-2 Hải quân Mỹ

LCS được thiết kế thành trang bị nhiệm vụ mô đun hóa, chuyên tiến hành quét mìn, tác chiến mặt nước và săn ngầm. Trong môi trường an ninh có mức độ bất ổn không ngừng gia tăng và tình hình tài chính hiện nay, ông Chuck Hagel cho rằng, hải quân phải đầu tư nhiều nguồn lực chế tạo tàu chiến tương lai hơn vào nhiều trang bị nhiệm vụ, trang bị nhiệm vụ như vậy có thể tác chiến ở tất cả các khu vực và có thể xử lý các loại xung đột.

Chuck Hagel cho biết, để đưa ra quyết định này, ông đã trưng cầu ý kiến của cấp cao Bộ Quốc phòng, tư lệnh hạm đội, giới công nghiệp, sĩ quan tác chiến mặt nước, kỹ sư, giám đốc chương trình. SSC có năng lực tấn công và sống sót mạnh hơn sẽ có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ quân sự hơn, đồng thời có thể xử lý vấn đề cấp bách nhất trong tác chiến của hải quân.

SSC sẽ trang bị radar phòng không sau cải tiến, mồi nhử phòng không, hệ thống tác chiến điện tử mới hiệu quả hơn, tên lửa chống hạm ngoài tầm nhìn (BVR), thiết bị định vị thủy âm kéo đa năng, hệ thống phòng thủ ngư lôi và bọc thép phòng thủ bổ sung.

Ông Chuck Hagel đã ra lệnh cho hải quân tiến hành đánh giá: Nếu mua sắm tổng cộng 52 chiếc LCS và SSC, 2 loại tàu chiến này cần mỗi loại bao  nhiêu chiếc mới có thể đáp ứng nhu cầu của hạm đội và chi phí. Ông nói, việc chế tạo SSC mới sẽ không chậm hơn năm tài khóa 2019, giữa LCS và SSC cũng sẽ không tồn tại xa cách về thời gian. Một ưu điểm quan trọng để áp dụng loại biện pháp này chính là có thể thông qua lựa chọn SSC để cải thiện hạm đội LCS, tiến tới nâng cao năng lực tác chiến của hải quân.

Tàu tuần duyên USS Fort Worth LCS-3 Hải quân Mỹ

Mặc dù đề nghị của hải quân cũng đang đứng trước một số phê phán, nhưng xét tới môi trường chiến lược và môi trường tài chính hiện nay, ông Chuck Hagel tin tưởng: đề nghị của hải quân là tốt nhất, cũng là sự lựa chọn kinh tế nhất, hiệu quả cao.

Thông qua tránh phải chi cho việc thiết kế lại một loại tàu chiến mới và hệ thống mới, đề nghị của hải quân có thể đang nâng cao tính thông dụng của hạm đội hải quân, đồng thời cũng có thể tận dụng đầy đủ đầu tư của nền tảng công nghiệp.

Ông Chuck Hagel còn công bố 3 mệnh lệnh cho hải quân: Thứ nhất, trước tháng 5 năm 2015, hải quân phải đệ trình sách lược mua sắm cho Bộ trưởng Quốc phòng để hỗ trợ thiết kế và mua sắm SSC trước năm tài khóa 2019, đồng thời hải quân phải tiếp tục nhận rõ cơ hội mới để tiếp tục tăng cường năng lực tấn công và năng lực sống sót của tàu chiến mới.

Thứ hai, trước tháng 5 năm 2015, hải quân cần cung cấp đánh giá tính khả thi và chi phí cụ thể đối với phần nâng cấp của SSC so với LCS đang chế tạo hiện nay.

Thứ ba, trước khi chuẩn bị ngân sách cho năm tài khóa 2017, hải quân cần cung cấp đánh giá giá thành chi tiết và kế hoạch kiểm soát giá thành cho Thứ trưởng phụ trách mua sắm, công nghệ và hậu cần của Bộ Quốc phòng cũng như giám đốc đánh giá chương trình.

Tàu tuần duyên USS Freedom LCS-1 triển khai ở Singapore (ảnh tư liệu)
Việt Dũng