Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: đảm bảo nguyên tắc đóng-hưởng công bằng, bình đẳng

27/10/2021 19:22 Thanh Thủy
GDVN- Bộ trưởng nhấn mạnh, việc triển khai chính sách bảo hiểm xã hội trên tinh thần hình thành văn hóa an sinh, tăng quyền lợi cho người lao động.

Chiều 27/10, tiếp tục Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sau khi nghe Quốc hội thảo luận trực tuyến về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2020, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Bộ trưởng nhấn mạnh, việc triển khai chính sách bảo hiểm xã hội trên tinh thần hình thành văn hóa an sinh, tăng quyền lợi cho người lao động.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung giải trình các vấn đề đại biểu quan tâm.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, chính sách bảo hiểm xã hội ở Việt Nam bắt đầu triển khai từ năm 1995, song đến nay đã có bước phát triển tương đối nhanh, phù hợp với thực tiễn đất nước, cơ bản đáp ứng và phù hợp với thông lệ quốc tế. Việt Nam đã triển khai 8/9 loại hình chính sách bảo hiểm xã hội.

Đến nay, Quỹ Bảo hiểm xã hội thực sự trở thành một quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước có quy mô lớn nhất, bên cạnh ngân sách nhà nước. Quy mô Quỹ Bảo hiểm xã hội có bước phát triển rất nhanh. Tốc độ tăng trưởng bình quân năm sau cao hơn năm trước 20%. Các quỹ ngắn hạn cơ bản đáp ứng được các mục tiêu, chính sách. Đến nay, kết dư tương đối an toàn.

Trong bối cảnh dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến đời sống người lao động, chủ sở hữu lao động thời gian qua, sau khi báo cáo cấp thẩm quyền và được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã ban hành 5 nghị quyết và các quyết định liên quan, trong đó có nhiều chính sách liên quan đến hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động từ kết dư và các Quỹ Bảo hiểm xã hội với tổng mức hỗ trợ trên 50.000 tỷ đồng.

Trong đó, 30.000 tỷ đồng tiền mặt, còn 20.000 tỷ đồng từ việc miễn, giảm các chính sách, miễn đóng, giảm đóng và cho phép chậm đóng bảo hiểm. Từ đó đã đem lại những kết quả thiết thực và nhận được sự ủng hộ, đồng tình của người tham gia bảo hiểm xã hội.

"Bảo hiểm xã hội đến nay thực sự từng bước trở thành trụ cột của lưới an sinh xã hội, góp phần nâng cao khả năng chống chịu, phòng ngừa, khắc phục rủi ro cho người lao động trong quá trình tham gia lao động", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu rõ.

Bày tỏ sự cầu thị và lắng nghe, tiếp thu những đóng góp của các đại biểu, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho hay, Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan sẽ tập trung, khẩn trương đề xuất Quốc hội xem xét sửa đổi một cách căn cơ Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm.

“Dự kiến cuối tháng 10 này phiên họp Chính phủ sẽ bàn về nội dung Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi”, Bộ trưởng thông tin thêm.

Toàn cảnh phiên thảo luận.

Về thể chế hóa Nghị quyết 28 của Trung ương khóa XII, theo Bộ trưởng, có một số nội dung đã tiến hành rồi như: điều chỉnh tuổi nghỉ hưu, điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối với ngân sách Nhà nước.

“Tới đây sẽ tập trung giải quyết 1 số vấn đề cơ bản như đại biểu Quốc hội vừa nêu, như phát triển hệ thống Bảo hiểm xã hội đa tầng; sửa đổi thời gian giảm đóng bảo hiểm xã hội mức tối thiểu từ 20 năm xuống 15 năm, và tiến tới có thể còn 10 năm”, Bộ trưởng thông tin.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng nhấn mạnh phải đảm bảo nguyên tắc đóng - hưởng công bằng, bình đẳng; điều chỉnh chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần; phát triển tham gia Bảo hiểm xã hội của lực lượng lao động phi chính thức; xây dựng chính sách hấp dẫn người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội …

Song song đó, đa dạng hóa danh mục cơ cấu đầu tư, quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo nguyên tắc an toàn, bền vững, hiệu quả.

Để làm được những điều đó, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu, trước mắt tập trung chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền để khi bước vào thị trường mới, người lao động hiểu và đồng tình, chủ động tham gia, dần dần hình thành văn hóa an sinh trong mọi người lao động.

Thứ hai, sử dụng các quỹ ngắn hạn đúng mục đích, tăng quyền lợi cho người lao động, nghiên cứu điều chỉnh , phát huy kết dư trong hỗ trợ thúc đẩy thị trường lao động, xây dựng các chính sách hấp dẫn người lao động tham Bảo hiểm xã hội. Và cuối cùng là tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo.

Đổi mới khâu tổ chức thực hiện, Bộ trưởng đề xuất Quốc hội ba vấn đề.

Thứ nhất, tăng cường công tác giám sát kiểm tra việc triển khai chính sách.

Thứ hai, giao cho Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sử dụng kết dư của các Quỹ bảo hiểm xã hội ngắn hạn để hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 và các rủi ro…

Thứ ba, đề nghị Quốc hội cho bổ sung nội dung vào trong kết luận phiên họp, Nghị quyết phiên họp một số nội dung kết luận làm căn cứ để cho Chính phủ làm căn cứ triển khai.

Thanh Thủy