Bộ tư lệnh đặc nhiệm Hải quân Na Uy tổ chức tập trận quy mô lớn

02/11/2012 06:00 Mai Thu
(GDVN) - Ngày 29/10/2012 vừa qua, Bộ tư lệnh Các chiến dịch đặc nhiệm của Hải quân Na Uy (Norwegian Navy Special Operations Command) vừa tiến hành một cuộc tập trận quy mô lớn nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng, cơ động lực lượng đột kích hoàn thành các nhiệm vụ khó khăn, bất ngờ. Dưới đây là những hình ảnh ghi lại hoạt động diễn tập được tổ chức ở miền Bắc Na Uy.
Lính bắn tỉa của Hải quân Na Uy tham gia trong chiến dịch diễn tập
Lính bắn tỉa của Hải quân Na Uy tham gia trong chiến dịch diễn tập
Lính bắn tỉa của Hải quân Na Uy tham gia trong chiến dịch diễn tập
Lính bắn tỉa của Hải quân Na Uy tham gia trong chiến dịch diễn tập
Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Na Uy tham gia tập trận

Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Na Uy tham gia tập trận

Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Na Uy tham gia tập trận

Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Na Uy tham gia tập trận

Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Na Uy tham gia tập trận

Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Na Uy tham gia tập trận

Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Na Uy tham gia tập trận

Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Na Uy tham gia tập trận

Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Na Uy tham gia tập trận

Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Na Uy tham gia tập trận

Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Na Uy tham gia tập trận

Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Na Uy tham gia tập trận

Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Na Uy tham gia tập trận

Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Na Uy tham gia tập trận

Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Na Uy tham gia tập trận

Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Na Uy tham gia tập trận

Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Na Uy tham gia tập trận

Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Na Uy tham gia tập trận

Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Na Uy tham gia tập trận

Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Na Uy tham gia tập trận

Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Na Uy tham gia tập trận

Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Na Uy tham gia tập trận

Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Na Uy tham gia tập trận

Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Na Uy tham gia tập trận

Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Na Uy tham gia tập trận

Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Na Uy tham gia tập trận

Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Na Uy tham gia tập trận

Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Na Uy tham gia tập trận

Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Na Uy tham gia tập trận

Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Na Uy tham gia tập trận

Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Na Uy tham gia tập trận

Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Na Uy tham gia tập trận

Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Na Uy tham gia tập trận

Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Na Uy tham gia tập trận

Mai Thu