Bộ Tư pháp “tuýt còi” văn bản của UBND tỉnh Phú Thọ

(GDVN)-Cục Kiểm tra Văn bản QPPL – Bộ Tư pháp đã tiến hành kiểm tra Quyết định số 1467/2010/QĐ-UBND ngày 27/4/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ.

(GDVN) - Ông  Lê Hồng Sơn, Cục trưởng Cục kiểm tra Văn bản – Bộ tư pháp cho biết: “Cục Kiểm tra Văn bản QPPL – Bộ Tư pháp đã tiến hành kiểm tra Quyết định số 1467/2010/QĐ-UBND ngày 27/4/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ Ban hành Quy định, đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thực hiện khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh”.

Ông Lê Hồng Sơn cho biết: Qua kiểm tra, Cục Kiểm tra văn bản thấy rằng, Quyết định nêu trên (Quyết định 1476) có một số nội dung cần phải trao đổi về tình hợp pháp. Để có thêm cơ sở, Cục kiểm tra văn bản đã tổ chức cuộc họp với sự tham gia của đại diện: Tổng cục quản lý đất đai – Bộ tài nguyên môi trường; Vụ Pháp luật dân sự kinh tế và Vụ Pháp luật hình sự hành chính – Bộ Tư pháp. Trên cơ sở kết quả kiểm tra của Cục và ý kiến trao đổi với đại diện cơ quan có liên quan, Cục Kiểm tra văn bản đã có thông báo với UBND tỉnh Phú Thọ:

Điều 28 của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1467 về Cưỡng chế để tổ chức việc khảo sát đo đạc, kiểm đếm đất đai, tài sản khi thu hồi đất quy định: “Trường hợp khi có thông báo kế hoạch khảo sát, đo đạc lập bản trích đo địa chính và kế hoạch kiểm đếm để phục vụ lập phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư mà người đang sử dụng đất trong khu vực dự án cố tình không chấp hành thì tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức lực lượng cần thiết cưỡng chế để tổ chức việc khảo sát đo đạc hoặc kiểm đếm tài sản…”. 

Ông Sơn khẳng định: "Đối chiếu với Quy định của pháp luật có liên quan, thấy rằng: Việc quy định cưỡng chế đối với người đang sử dụng đất cố tình không chấp hành thông báo kế hoạch khảo sát, đo đạc lập bản trích đo địa chính và kế hoạch kiểm đếm như điều 28 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 1476 là không có cơ sở pháp lý".

Điều 2 của Quyết định số 1476 quy định: “Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2011…”. Điều 51 Luật Ban hành văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, UBND năm 2004 quy định: “Văn bản QPPL vủa HĐND, UBND cấp tỉnh có hiệu lực sau mười ngày … kể từ ngày … Chủ tịch UBND ký ban hành, trừ trường hợp văn bản quy định ngày có hiệu lực muộn hơn”. Như vậy, về nguyên tắc, Quyết định số 1476 được ký ban hành ngày 27/4 thì sẽ có hiệu lực từ ngày 07/5. Tuy nhiên, với quy định tại điều 2 của Quyết định thì văn bản này có hiệu lực sau 03 ngày (còn sớm hơn 07 ngày) kể từ ngày ký ban hành là không phù hợp với pháp luật.

Ngoài ra, cần lưu ý, Quyết định số 1476 nêu trên được ban hành ngày 27/4/2011 nhưng có số thứ tự là 1476. Theo Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004 quy định: “… Việc đánh số thứ tự phải bắt đầu từ số 01 theo từng loại văn bản cùng với năm ban hành loại văn bản đó” (Điều 7).

Theo đó, số thứ tự của Quyết định này phải được đánh số riêng theo loại văn bản quy phạm pháp luật do UBND ban hành. "Theo chúng tôi, đến 27/4/2011, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành hơn 1000 văn bản quy phạp pháp luật (loại quyết định) là không phù hợp với thực tế, do vậy, đề nghị xem xét, rút kinh nghiệm việc đánh số thứ tự của văn bản", ông Sơn nói.  

{iarelatednews articleid='6926,6673,2470,1705'}

Tư Khương

 

 

Đang tải tin...