Cá nhân ra nước ngoài được mua 100 USD/người/ngày

31/08/2011 07:15 Theo Thanh Xuân/Thanh niên
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 20 quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng được phép.

Các cá nhân ra nước ngoài với mục đích học tập, chữa bệnh, đi công tác, du lịch, thăm thân nhân được mua 100 USD/người/ngày hoặc các ngoại tệ khác tương đương. Tùy theo khả năng cân đối nguồn ngoại tệ tiền mặt, tổ chức tín dụng được phép bán vượt mức trên.

Theo Thanh Xuân/Thanh niên