Các phương tiện quân sự chạy đường ray đặc biệt của Nga

22/08/2011 13:32 Quân Lệnh
(GDVN) - Những hình ảnh hiếm hoi về hoạt động của trung tâm dịch vụ đường ray đặc biệt của quân đội Nga.

(GDVN) – Những hình ảnh hiếm hoi về hoạt động của trung tâm dịch vụ đường ray đặc biệt của quân đội Nga. Tại đây tất cả các phương tiện đều có thể được thiết kế để có thể chạy trên đường ray giống xe lửa để sử dụng trong các tình huống, môi trường và yêu cầu đặc biệt.

The bridge ground.

>>Bấm vào đây để xe tất cả các phương tiện đặc biệt có thể chạy đên ray của Quân đội Nga

Quân Lệnh