Những khẩu đội tên lửa S-400 này là những hệ thống vũ khí tên lửa đất đối không mới nhất của quân đội Nga. Tầm hoạt động, khả năng bắn chặn mục tiêu của tên lửa S-400 khoảng 400 km với độ cao từ 5 đến 30 km.

Lê Dũng Cường