Cận cảnh tàu ngầm hạt nhân USS Hawaii (SSN-776) của Hải quân Mỹ (P1)

22/09/2012 20:16 Quân Cơ (theo US Navy)
(GDVN) - Tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia - USS Hawaii (SSN-776) của Hải quân Mỹ là sản phẩn nghiên cứu - chế tạo của tập đoàn General Dynamics Electric Boat. USS Hawaii (SSN-776) có căn cứ chính đóng tạ Trân Châu Cảng/ Pearl Harbor, Hawaii.
USS Hawaii (SSN-776) là chiếc tàu ngầm chiến đấu đầu tiên của Hải quân Hoa Kỳ được đặt tên theo vùng lãnh thổ - bang thứ 50 của nước Mỹ.
Vũ khí mạnh nhất của tàu ngầm USS Hawaii (SSN-776) là các tên lửa hành trình Tomahawk mang đầu đạn công phá thông thường và hạt nhân.
Tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia - USS Hawaii (SSN-776) của Hải quân Mỹ
Tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia - USS Hawaii (SSN-776) của Hải quân Mỹ
Tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia - USS Hawaii (SSN-776) của Hải quân Mỹ
Tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia - USS Hawaii (SSN-776) của Hải quân Mỹ
Tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia - USS Hawaii (SSN-776) của Hải quân Mỹ
Tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia - USS Hawaii (SSN-776) của Hải quân Mỹ
Tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia - USS Hawaii (SSN-776) của Hải quân Mỹ
Tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia - USS Hawaii (SSN-776) của Hải quân Mỹ
Thủy thủ trên tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia - USS Hawaii (SSN-776) của Hải quân Mỹ
Thủy thủ trên tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia - USS Hawaii (SSN-776) của Hải quân Mỹ
Tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia - USS Hawaii (SSN-776) của Hải quân Mỹ
Tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia - USS Hawaii (SSN-776) của Hải quân Mỹ
Tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia - USS Hawaii (SSN-776) của Hải quân Mỹ
Tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia - USS Hawaii (SSN-776) của Hải quân Mỹ
Tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia - USS Hawaii (SSN-776) của Hải quân Mỹ
Tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia - USS Hawaii (SSN-776) của Hải quân Mỹ
Tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia - USS Hawaii (SSN-776) của Hải quân Mỹ
Thủy thủ trên tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia - USS Hawaii (SSN-776) của Hải quân Mỹ
Quân Cơ (theo US Navy)