Cảng tỷ đô gây tranh cãi: Phó Thủ tướng yêu cầu báo cáo

05/08/2012 10:49
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ GTVT xem xét, trả lời Tổng hội Xây dựng Việt Nam và báo cáo Thủ tướng về phương án xây dựng cảng Lạch Huyện.

Sau khi nhận được công văn đề nghị Tổng hội Xây dựng Việt Nam về việc tạm dừng xây dựng cảng Lạch Huyện, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã xem xét và có ý kiến chỉ đạo. 

Ngày 12/7/2012, Văn phòng Chính phủ đã phát đi công văn số 5165/VPCP-KNT do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Văn Trọng Lý ký, gửi Bộ Giao thông vận tải Về việc xem xét Dự án cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng. 

Công văn của Văn phòng Chính phủ gửi Bộ GTVT.

Công văn nêu rõ: “Về đề nghị của Tổng hội Xây dựng Việt Nam (công văn số 67/CV ngày 29/6/2012) về việc xem xét dự án Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Cảng Lạch Huyện), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Giao thông vận tải xem xét, trả lời Tổng hội Xây dựng Việt Nam và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện”. 

Trước đó, ngày 29/6/2012, Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã gửi công văn số 67/CV-THXDVN tới Thủ tướng chính phủ, Bộ GTVT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường về phương án xây dựng cảng Lạch Huyện. 

Công văn số 67 của Tổng hội Xây dựng Việt Nam chỉ rõ nhược điểm lớn nhất của phương án cảng gần bờ tại Lạch Huyện là lượng nạo vét quá lớn khi xây dựng (khoảng 40 triệu m3) và sau này khi vận hành (2,6 triệu m3/năm). 

Tổng hội Xây dựng Việt Nam chỉ rõ nhược điểm lớn nhất của phương án cảng gần bờ tại Lạch Huyện là lượng nạo vét quá lớn.

Việc nạo vét và đổ 40 triệu m3 bùn cát sẽ tác động lớn tới môi trường. Hàng năm phải nạo vét 2,6 triệu m3 sẽ làm tăng đáng kể gánh nặng chi phí vận hành, hoạt động rất kém hiệu quả, không thu hút tàu vào cảng. 

Nguyễn Dũng/VTC News