Cảnh huấn luyện trên tuyết của lữ đoàn không vận 25 Ucraina

01/02/2012 12:04 Nguyễn Thảo (Theo mil)
(GDVN) - Xem cảnh huấn luyện trên tuyết của binh lính thuộc lữ đoàn không vận 25 Ucraina.

Nguyễn Thảo (Theo mil)