Cập nhật hình ảnh cuộc tập trận Mỹ - châu Âu: Saber Junction 2012 (P4)

(GDVN) - Từ ngày 30/9 đến ngày 30/10/2012 là quãng thời gian diễn ra cuộc tập trận đa quốc gia, quy mô lớn Saber Junction 2012 của lực lương quân đội Mỹ và 19 quốc gia thành viên của liên minh châu Âu Eu. Địa điểm diễn ra cuộc diễn tập là bãi huấn luyện Hohenfels ở Đức.
Hoạt động trong khuôn khổ tập trận Saber Junction 2012 kéo dài từ 30/9 đến 30/10/2012.
Hoạt động trong khuôn khổ tập trận Saber Junction 2012 kéo dài từ 30/9 đến 30/10/2012.
Hoạt động trong khuôn khổ tập trận Saber Junction 2012 kéo dài từ 30/9 đến 30/10/2012.
Hoạt động trong khuôn khổ tập trận Saber Junction 2012 kéo dài từ 30/9 đến 30/10/2012.
Hoạt động trong khuôn khổ tập trận Saber Junction 2012 kéo dài từ 30/9 đến 30/10/2012.
Hoạt động trong khuôn khổ tập trận Saber Junction 2012 kéo dài từ 30/9 đến 30/10/2012.
Hoạt động trong khuôn khổ tập trận Saber Junction 2012 kéo dài từ 30/9 đến 30/10/2012.
Hoạt động trong khuôn khổ tập trận Saber Junction 2012 kéo dài từ 30/9 đến 30/10/2012.
Hoạt động trong khuôn khổ tập trận Saber Junction 2012 kéo dài từ 30/9 đến 30/10/2012.
Hoạt động trong khuôn khổ tập trận Saber Junction 2012 kéo dài từ 30/9 đến 30/10/2012.
Hoạt động trong khuôn khổ tập trận Saber Junction 2012 kéo dài từ 30/9 đến 30/10/2012.
Hoạt động trong khuôn khổ tập trận Saber Junction 2012 kéo dài từ 30/9 đến 30/10/2012.
Hoạt động trong khuôn khổ tập trận Saber Junction 2012 kéo dài từ 30/9 đến 30/10/2012.
Lê Dũng (nguồn eur.army.mil)
Đang tải tin...