Cập nhật hoạt động của quân đội Mỹ thời gian gần đây

27/01/2012 16:46 Lê Dũng (theo Mil)
(GDVN) - Cập nhật những hoạt động của Hải quân Mỹ trên khắp các đại dương và vùng biển, vùng trời của thế giới thời gian gần đây.
Lê Mai (theo Mil)
Lê Mai (theo Mil)
Lê Mai (theo Mil)
Lê Mai (theo Mil)
Lê Mai (theo Mil)
Lê Mai (theo Mil)
Lê Mai (theo Mil)
Lê Mai (theo Mil)
Lê Mai (theo Mil)
Lê Mai (theo Mil)
Lê Mai (theo Mil)
Lê Mai (theo Mil)
Lê Mai (theo Mil)
Lê Mai (theo Mil)
Lê Mai (theo Mil)
Lê Mai (theo Mil)
Lê Mai (theo Mil)
Lê Mai (theo Mil)
Lê Mai (theo Mil)
Lê Mai (theo Mil)
Lê Mai (theo Mil)
Lê Mai (theo Mil)
Lê Dũng (theo Mil)