Chỉ định lãnh đạo hai quận mới của Hà Nội

18/03/2014 16:05 VIẾT CƯỜNG
(GDVN) - Ngày 17/3/2014, UBND TP. Hà Nội đã có văn bản chính thức thông báo về việc bổ nhiệm cán bộ lâm thời cho hai quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm

UBND TP.Hà Nội và Sở Nội vụ đã chỉ định UBND lâm thời quận Nam Từ Liêm có 09 thành viên, gồm:

1. Chủ tịch UBND lâm thời: Ông Nguyễn Văn Tứ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm

2. Các Phó Chủ tịch UBND lâm thời:

-  Ông Trần Thanh Long, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện Từ Liêm

-  Ông Nguyễn Trường Sơn, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Từ Liêm

-  Ông Nguyễn Trọng Lượng, Huyện ủy viên, Trưởng Ban quản lí dự án huyện Từ Liêm

3. Các Ủy viên UBND lâm thời:

- Trưởng Công an Quận

- Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Quận

- Chánh Văn phòng HĐND và UBND Quận

- Chánh Thanh tra Quận

- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Quận

Ủy ban nhân dân lầm thời quận Nam Từ Liêm thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn quận Nam Từ Liêm theo quy định của Pháp luật từ ngày 1/4/2014 cho đến khi HĐND và UBND mới được bầu ra.

Trụ sở Quận ủy Bắc Từ Liêm (Ảnh LM)

Về việc chỉ định UBND lâm thời quận Bắc Từ Liêm có 09 thành viên, gồm:

1. Chủ tịch UBND lâm thời: Ông Đỗ Mạnh Tuấn, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Từ Liêm

2. Các Phó Chủ tịch UBND lâm thời

-  Bà Nguyễn Thị Huệ, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm

-  Ông Nguyễn Kim Vinh, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy , Phó Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm

- Ông Trần Thế Cương, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội, Văn phòng UBND Thành phố

3. Các Ủy viên UBND lâm thời

- Trưởng Công an Quận

- Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Quận

- Chánh Văn phòng HĐND và UBND Quận

- Chánh Thanh tra Quận

- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Quận

Ủy ban nhân dân lầm thời quận Bắc Từ Liêm thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm theo quy định của pháp luật từ ngày 1/4/2014 cho đến khi HĐND và UBND mới được bầu ra.

VIẾT CƯỜNG