Chỉ tiêu tuyển sinh vào 21 trường quân đội

26/02/2017 07:31 Linh Hương
(GDVN) - Ngày 24/2, Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) công bố chỉ tiêu vào 21 trường đại học, cao đẳng, bao gồm hệ dân sự và quân sự.

Chỉ tiêu vào các trường giữ ổn định như năm 2016. Cụ thể, khối quân sự tuyển gần 5.500 chỉ tiêu, khối dân sự tuyển trên 4000 chỉ tiêu.

Năm nay, Học viện Kỹ thuật Quân sự tuyển 1.238 chỉ tiêu. Trong đó, 488 chỉ tiêu dành cho khối quân sự, 600 chỉ tiêu cho các ngành đào tạo kỹ sư dân sự và 150 chỉ tiêu liên thông hệ dân sự. Trường xét tuyển dựa trên tổ hợp môn A00 (Toán, Lý, Hóa) và A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh).

Về chính sách tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đối với hệ quân sự, Học viện Kỹ thuật Quân sự dành 39 chỉ tiêu cho thí sinh nam, 4 chỉ tiêu cho thí sinh nữ ở phía Bắc, 10 chỉ tiêu cho thí sinh nam, một chỉ tiêu cho thí sinh nữ ở phía Nam.

Học viện Quân y tuyển 238 chỉ tiêu hệ quân sự (ngành Bác sĩ đa khoa) và 200 chỉ tiêu hệ dân sự (ngành  Bác sĩ đa khoa và Dược sĩ đại học). Trường xét tuyển theo tổ hợp B00, A00 với ngành Bác sĩ đa khoa, tổ hợp A00 đối với ngành Dược sĩ.

Học viện Quân y tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển 17 chỉ tiêu nam, 3 chỉ tiêu nữ ở phía Bắc; 7 chỉ tiêu nam, một chỉ tiêu nữ ở phía Nam.

Học viện Khoa học Quân sự tuyển 128 chỉ tiêu hệ quân sự cho các ngành Trinh sát  Kỹ thuật, Ngôn ngữ Anh, Quan hệ Quốc tế, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Trung Quốc và 100 chỉ tiêu hệ dân sự cho hai ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc. Trường tuyển cả thí sinh nam và nữ.

Học viện Biên phòng chỉ tuyển sinh hệ quân sự với tổng chỉ tiêu là 205. Trường tuyển sinh duy nhất ngành Biên phòng theo hai tổ hợp C00, A01 và không xét tuyển thẳng.

Học viện Hậu cần tuyển 484 chỉ tiêu hệ quân sự cho ngành Hậu cần quân sự. Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A00, A01. Trường dành 150 chỉ tiêu cho đại học hệ dân sự và 50 chỉ tiêu cho hệ liên thông dân sự.

Học viện Phòng không - Không quân tuyển 397 chỉ tiêu hệ quân sự đào tạo các ngành Kỹ thuật Hàng không, Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử. Trường xét tuyển theo tổ hợp A00, A01 và không tuyển sinh hệ dân sự.

Học viện Hải quân tuyển 280 chỉ tiêu cho ngành Chỉ huy Tham mưu Hải quân và không tuyển sinh hệ dân sự.

Trường Sĩ quan Chính trị cũng chỉ tuyển hệ dân sự với 595 chỉ tiêu cho ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước. Trường xét tuyển theo tổ hợp môn C00, A00 và D01.

Trường Sĩ quan Lục quân 1 tuyển 686 chỉ tiêu cho ngành Chỉ huy Tham mưu Lục quân hệ quân sự, xét tuyển theo tổ hợp A00, A01.

Trong khi đó, Trường Sĩ quan Lục quân 2 tuyển 640 chỉ tiêu cho ngành này và xét tuyển theo tổ hợp A00.

Trường Sĩ quan Pháo binh tuyển 152 chỉ tiêu hệ quân sự ngành Chỉ huy Tham mưu Pháo binh, xét tuyển theo tổ hợp A00.

Trường Sĩ quan Công binh tuyển 173 chỉ tiêu hệ quân sự ngành Chỉ huy Kỹ thuật Công binh và 150 chỉ tiêu hệ dân sự cho các ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông, Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Cơ khí. Trường xét tuyển theo tổ hợp A00, A01.

Trường Sĩ quan Thông tin tuyển 379 chỉ tiêu hệ quân sự ngành Chỉ huy Kỹ thuật Thông tin và 160 chỉ tiêu hệ dân sự các ngành Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông và 70 chỉ tiêu hệ liên thông dân sự cho hai ngành này.

Trường Sĩ quan Không Quân tuyển 40 chỉ tiêu hệ đào tạo đại học quân sự ngành Sĩ quan Chỉ huy Tham mưu Không quân và 120 chỉ tiêu hệ cao đẳng quân sự ngành Kỹ thuật Hàng không. Trường xét tuyển theo khối A00.

Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp tuyển 130 chỉ tiêu, xét tuyển theo khối A00. Trường không tuyển hệ dân sự.

Trường Sĩ quan Đặc công tuyển 110 chỉ tiêu hệ quân sự cho ngành Chỉ huy Tham mưu Đặc công và xét tuyển theo tổ hợp A00, A01.

Trường Sĩ quan Phòng hóa chỉ tiêu hệ quân sự ngành Chỉ huy Kỹ thuật Hóa học với 60 chỉ tiêu xét tuyển theo khối A00.

Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự tuyển 155 chỉ tiêu hệ quân sự. Với hệ dân sự, trường tuyển 200 chỉ tiêu cho các ngành Công nghệ Thông tin, Công nghệ Kỹ thuật Ôtô, Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí. Tất cả các ngành xét tuyển theo tổ hợp  A00, A01.

Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tuyển 25 chỉ tiêu hệ cao đẳng quân sự cho ngành Văn thư lưu trữ. Đối với hệ dân sự, trường tuyển 120 chỉ tiêu cho các ngành đào tạo đại học, 100 chỉ tiêu cho các ngành đào tạo đại học liên thông từ cao đẳng lên đại học (2 năm) và 50 chỉ tiêu cho các ngành đào tạo cao đẳng dân sự (3 năm).

Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng chỉ tuyển sinh hệ dân sự với 420 chỉ tiêu.

Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ôtô tuyển 250 chỉ tiêu.

Thông tin chi tiết về ngành và chỉ tiêu tuyển sinh của các trường thuộc khối quân đội như sau:

Linh Hương