Chính phủ mong muốn Mặt trận Tổ quốc luôn đồng hành trong những nội dung lớn

20/09/2019 23:26 Theo baochinhphu.vn
(GDVN) - Chính phủ tin tưởng rằng, nhiệm kỳ tới, quan hệ phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ ngày càng được phát huy.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, ngày 20/9, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ có bài phát biểu về tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, công tác phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phó Thủ tướng nêu bật những kết quả toàn diện mà nước ta đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua cũng như những nhiệm vụ, định hướng lớn trong công tác chỉ đạo, điều hành xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước thời gian tới.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ rất coi trọng công tác phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Đại hội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thời gian qua, hiệu quả phối hợp công tác giữa hai bên không ngừng được nâng cao. Hằng năm, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đều nghiêm túc tổ chức đánh giá kết quả công tác phối hợp và xác định nhiệm vụ trọng tâm phối hợp; hằng tháng Chính phủ luôn trân trọng mời Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự và phát biểu tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tham dự và phát biểu tại hầu hết các phiên họp.

Hai bên cũng luôn phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao. Chính phủ luôn quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp có kế hoạch phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc hoạt động và đạt được kết quả cao nhất, nhất là tổ chức các phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trên cả nước…

Chương trình phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được triển khai đa dạng trên hầu hết các lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật là Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tích cực tuyên truyền, động viên đoàn viên, hội viên phát huy quyền làm chủ của các tổ chức xã hội, hội, hiệp hội và của nhân dân trong mọi lĩnh vực, tạo sự đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội theo các văn bản chỉ đạo của Đảng; nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ.

Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp hiệu quả trong chăm lo xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế; phối hợp trong đề xuất hoàn thiện, bổ sung các cơ chế chính sách trên các lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, kiều bào…

“Nhà nước của dân, do dân, vì dân thì trước hết phải nghe được dân, chỉ có tinh thần, thái độ chân thành, nghiêm túc lắng nghe mới hiểu được dân, nắm bắt được người dân mong đợi gì.

Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực sự đã lắng nghe, tập hợp được những kiến nghị, nguyện vọng thiết thực của nhân dân để phản ánh, đóng góp cho Đảng và Nhà nước, nhất là vấn đề về phát huy dân chủ, phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, chăm lo đời sống nhân dân…

Đây là những nội dung rất quan trọng và thiết thực, qua những ý kiến phản ánh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về những vấn đề quốc kế dân sinh, về những vấn đề nhân dân đang quan tâm, Chính phủ có thêm cơ sở để nâng cao chất lượng điều hành và quản lý minh bạch, hiệu quả, hướng tới phục vụ tốt nhất đời sống nhân dân, đặc biệt Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến ở các cấp trong thực thi công vụ theo tinh thần trọng dân, gần dân, sát dân và chú trọng giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân, phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong kiểm soát quyền lực của Nhà nước”, Phó Thủ tướng phát biểu.

Theo Phó Thủ tướng, trong bối cảnh yêu cầu ngày càng cao của công cuộc phát triển và trước những khó khăn, thách thức, chúng ta rất cần có các phong trào thi đua, các cuộc vận động để đề cao những giá trị đạo đức, các chuẩn mực văn minh, tiến bộ, tôn vinh những cá nhân điển hình, cách làm hay, tham gia xây dựng cộng đồng xã hội tốt đẹp…

Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã rất tích cực, chủ động trong triển khai thực hiện, phát huy tinh thần sáng tạo của nhân dân trong thực hiện các phong trào yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã luôn đồng hành cùng Chính phủ, chính quyền các cấp trong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; đề nghị trong thời gian tới hai bên tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa, góp phần đáp ứng tốt hơn cho yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước, đáp ứng sự mong đợi của người dân, doanh nghiệp…

Nhấn mạnh đất nước ta đang trong giai đoạn phát triển mới, bên cạnh thuận lợi cũng có nhiều khó khăn, thách thức đan xen, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, để hoàn thành được nhiệm vụ, trong thời gian tới, với nhiệm vụ có ý nghĩa then chốt là tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường công tác phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh xây dựng Chính phủ, chính quyền thân thiện, kiến tạo, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp ngày càng quan trọng. Chính phủ mong muốn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đồng hành cùng Chính phủ trong những nội dung lớn là:

Tăng cường nắm tình hình để tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền nắm bắt thông tin, định hướng dư luận; phát huy hiệu quả các hình thức tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu và tự nguyện chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, qua đó xây dựng được sự đồng thuận xã hội, vì sự phát triển chung của đất nước.

Đồng thời, Chính phủ mong muốn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức đa dạng các diễn đàn, đa dạng hóa các kênh thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin một cách tối đa để người dân có thể bày tỏ nguyện vọng của mình và trực tiếp giám sát kết quả thực hiện các kiến nghị; tăng cường phát huy vai trò của người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài; phát huy vai trò của các hội đồng tư vấn, ủy viên Mặt trận Tổ quốc các cấp, Ban công tác Mặt trận Tổ quốc trong nắm bắt tình hình nhân dân, tuyên truyền vận động xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phối hợp chặt chẽ hơn nữa với chính quyền các cấp tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân đoàn kết, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa mới, xây dựng nông thôn mới, giải quyết các vấn đề xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ gìn trật tự an toàn xã hội… tích cực đẩy mạnh hơn nữa trong thực hiện các giải pháp, chính sách chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.


Tăng cường phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc

Thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, đẩy mạnh vận động nhân dân tham gia phòng chống tham nhũng; phối hợp với chính quyền thực hiện dân chủ ở cơ sở…

Tổ chức tốt các hoạt động lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân để kịp thời phản ánh đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tạo điều kiện cho người dân đóng góp ý kiến nhằm xây dựng chính quyền thực sự thân thiện, kiến tạo.

Tổ chức đa dạng hóa và linh hoạt, hiệu quả hoạt động đối ngoại, góp phần cùng với hoạt động đối ngoại của Đảng, hoạt động ngoại giao của Nhà nước tuyên truyền, cung cấp thông tin cho bạn bè quốc tế, đối tác phát triển của Việt Nam trên mọi lĩnh vực, đặc biệt các thông tin liên quan đến quyền và chủ quyền của Việt Nam, việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đối khí hậu; bảo đảm quyền con người;…

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho hay, trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc; hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách phát huy vai trò của nhân dân trong việc quyết định những vấn đề lớn của đất nước, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân…

Đại đoàn kết toàn dân tộc phải dựa trên cơ sở giải quyết hài hòa lợi ích giữa các thành viên trong xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm mỗi người dân đều được thụ hưởng những thành quả của công cuộc đổi mới.

Các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp phải thường xuyên đối thoại, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, yêu cầu chính đáng của nhân dân, tin dân, tôn trọng lắng nghe ý kiến nhân dân; có hình thức cơ chế, biện pháp cụ thể, thích hợp để nhân dân bày tỏ chính kiến, nguyện vọng và thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

Phó Thủ tướng đề nghị, trong công tác phối hợp, hai bên thường xuyên tổ chức các cuộc tổng kết, sơ kết việc thực hiện các nghị quyết liên tịch, các kế hoạch phối hợp, tăng cường trao đổi, bàn bạc, quyết định các nội dung, biện pháp thực hiện nhiệm vụ phối hợp nhằm đạt kết quả, hiệu quả cao nhất trong công tác phối hợp.

“Chính phủ tin tưởng rằng, nhiệm kỳ tới, quan hệ phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ ngày càng được phát huy, tạo được sự chuyển biến mới, góp phần cùng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng với nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng dựng một nước Việt Nam độc lập, tự cường, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu.

Theo baochinhphu.vn