Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ

02/04/2016 09:11 Ngọc Quang
(GDVN) - Cách đây ít phút, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu ông Trần Đại Quang giữ chức vụ Chủ tịch nước, thay người tiền nhiệm là ông Trương Tấn Sang.

Ông Huỳnh Văn Tí (Đại biểu đoàn Bình Thuận) – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Quốc hội, đại đa số phiếu tán thành bầu ông Trần Đại Quang giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Các đại biểu Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam với tỷ lệ 460/465 đại biểu có mặt (chiếm 93,12%) tán thành.

Sau khi trúng cử, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ trước Quốc hội trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp.

Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an đã được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước. ảnh: TTXVN.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, trên cương vị người đứng đầu nhà nước và Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng-An ninh, nguyện làm hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kế thừa truyền thống của dân tộc và kinh nghiệm của các vị lãnh đạo tiền nhiệm, kiên quyết và kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích và an ninh quốc gia.

Thúc đẩy công cuộc đổi mới, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ trên thế giới.

Ông Trần Đại Quang sinh năm 1956. Quê quán: Ninh Bình. Học hàm, học vị: Giáo sư – Tiến sỹ.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

"Nỏ thần chớ để sa tay giặc - Mất cả đất liền cả biển sâu"

Từ tháng 7/1972-10/1972, ông Trần Đại Quang là Học viên Trường Cảnh sát Nhân dân.

Từ tháng 10/1972-10/1975: Học viên Trường Văn hóa Ngoại ngữ Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

Từ tháng 10/1975-11/1976: Cán bộ Cục Bảo vệ chính trị I, Bộ Nội vụ.

Từ tháng 12/1978-9/1982: Cán bộ Cục Bảo vệ chính trị II, Bộ Nội vụ.

Từ tháng 9/1982-6/1987: Phó trưởng phòng nghiệp vụ, Cục Bảo vệ chính trị II, Bộ Nội vụ; học Đại học An ninh (từ 1981-1986).

Từ tháng 6/1987-6/1990: Trưởng phòng Tham mưu, Trưởng phòng nghiệp vụ, Cục Bảo vệ chính trị II, Bộ Nội vụ; học lý luận cao cấp tại Học viện Nguyễn Ái Quốc (10/1989-4/1991).

Từ tháng 6/1990-9/1996: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh rồi Phó Cục trưởng phụ trách Cục Tham mưu An ninh, Tổng cục An ninh; học Đại học Luật Hà Nội (1991-1994).

Từ tháng 9/1996-10/2000, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục An ninh, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh, nghiên cứu sinh tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (1994-1997).

Từ tháng 10/2000-4/2006, ông là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an, Thiếu tướng (2003); được phong hàm phó Giáo sư năm 2003.

Từ tháng 4/2006-1/2011: Trung tướng (4/2007), Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; được phong hàm Giáo sư năm 2009.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần X của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Từ tháng 1/2011-12/2011, ông Trần Đại Quang được thăng hàm Trung tướng, là Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần XI của Đảng, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị; đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Công an.

Từ 5/12/2011, ông được thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Ngày 29/12/2012, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng cho ông Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Vào tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Trần Đại Quang được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Sau đó, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ông được bầu vào Bộ Chính trị.

Trong suốt thời gian làm Bộ trưởng Bộ Công an, ông Trần Đại Quang đã để lại nhiều dấu ấn trong công tác điều hành, nâng cao trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân.

Ông cũng trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra và chỉ đạo đối với một số vụ án nghiêm trọng; hay yêu cầu công an địa phương khẩn trương xác minh, tạo điều kiện để một số học sinh có kết quả thi tốt, có nguyện vọng được học tập tại các trường đào tạo thuộc ngành công an.

Ngọc Quang