Chùm ảnh: Những "báu vật" hiếm có, khó tìm nhất trời Nam

06/08/2012 14:53 Hoàng Lâm
(GDVN) - Nhiều "báu vật" trời Nam có lẽ nhiều người nghĩ chỉ còn trong lịch sử, bỗng xuất hiện khiến những người mê cổ vật không khỏi sửng sốt...
Chân đèn hình bò, văn hóa Đông Sơn, cách đây 2.500 - 2000 năm
Chân đèn hình người cưỡi thú, thế kỷ 1 -3
Chuông đồng văn hóa Đông Sơn, các đây 2.500 - 2000 năm
Tráp vuông trang trí tượng cừu thế kỷ 1 - 3
Ấm làm bằng gốm men lam xám thời nhà Mạc thế kỷ XVI
Khuyên tai bằng vàng thế kỷ 12 - 13, Chăm pa
Chân đèn hình thú thể kỷ 1 - 3
Muôi đồng văn hóa Đông Sơn, cách đây 2.500 - 2000 năm
Thạp làm bằng gốm hoa nâu, thời Trần, thể kỷ 13 - 14
Bát làm bằng gốm men lục, thời Lý thế kỷ 11 - 13
Hoàng Lâm