Chúng ta làm được gì kể từ sau ngày Bác đã ra đi?

02/09/2014 07:13 Ngọc Quang
(GDVN) - Mong muốn sau cùng của Hồ Chủ tịch là toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh...

Chia sẻ với PV Báo Giáo dục Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Vũ Mão – nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội nhận định, trước lúc đi xa, mong muốn cuối cùng của Hồ Chủ tịch là toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. 45 năm qua, toàn Đảng, toàn dân ta cơ bản đã thực hiện tốt Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giành được nhiều kết quả quan trọng nhất.

Đảng lãnh đạo, là đầy tớ trung thành của nhân dân

Mong muốn lớn nhất của Người trước lúc đi xa là thống nhất đất nước, non sông thu về một mối, Bắc – Nam sum họp một nhà. Với Đại thắng mùa Xuân năm 1975, chúng ta đã hoàn thành được tâm nguyện này. Đây cũng là kết quả to lớn nhất, vĩ đại nhất của nhân dân ta, đất nước ta, dân tộc ta, mở ra một thời kỳ mới cho sự phát triển của đất nước.

Trên nền tảng vững chắc của một nước Việt Nam thống nhất, đoàn kết, chúng ta đã nỗ lực không ngừng để xây dựng một đất nước dân chủ và ngày càng giàu mạnh. Năm 1986, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta tiến hành công cuộc đổi mới và đã đạt được những thành tựu quan trọng: kinh tế phát triển hơn, người dân được no ấm hơn, được bảo đảm về an sinh xã hội và bảo đảm thực hiện các quyền cơ bản. Từ một nước nghèo đói, bị tàn phá nặng nề khi chiến tranh kết thúc, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước có thu nhập trung bình và hội nhập ngày càng sâu rộng, toàn diện với thế giới.

“Gần 40 năm kể từ khi thống nhất đất nước, những thành quả chúng ta đạt được hôm nay có thể nói là một trời một vực”, ông Vũ Mão nhấn mạnh.

Đoàn đại biểu anh hùng chiến sĩ thi đua Quân giải phóng đầu tiên đến chào Bác Hồ (1963).

Trong công tác của Đảng, Di chúc của Người dặn dò, Đảng ta là Đảng cầm quyền. Mỗi Đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính chí công vô tư; phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

“45 năm qua, Đảng ta luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc, với nhân dân và đã lãnh đạo đất nước, lãnh đạo nhân dân giành chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và giành được những thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội. Đảng đã luôn thực hiện sứ mệnh tiên phong của mình và giữ gìn được sự trong sạch, đoàn kết trong nội bộ Đảng.

Tất nhiên, cũng có một bộ phận Đảng viên chưa làm tròn trách nhiệm của mình, bị suy thoái về đạo đức cách mạng... Đảng đã nhận thức rõ thực tế này và Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XI về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay chính là tuyên bố của Đảng về việc chấn chỉnh cái xấu, cái chưa tốt, thanh lọc hàng ngũ của Đảng để Đảng ta thực sự là Đảng cầm quyền, là người lãnh đạo và là đầy tớ trung thành của nhân dân”, ông Vũ Mão đánh giá.

Không thể bảo đảm dân chủ nếu không xây dựng nhà nước pháp quyền

Ông Vũ Mão đánh giá, thực hiện Di chúc của Hồ Chủ tịch, chúng ta đã tập trung xây dựng Nhà nước pháp quyền, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Đặc biệt là với Hiến pháp năm 2013, tư tưởng về chủ quyền nhân dân đã được thể hiện hết sức đậm nét, xuyên suốt toàn bộ các điều khoản quy định của Hiến pháp.

Bên cạnh đó, quan hệ với quốc tế, Người dặn chúng ta phải đoàn kết và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Thời gian qua, đặc biệt là trong những năm gần đây, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã tích cực thực hiện đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, làm bạn, làm đối tác tin cậy, là thành viên tích cực và chủ động của cộng đồng quốc tế.

“Tôi biết, hiện nay có không ít người không hài lòng với những đang gì diễn ra trên đất nước chúng ta, thậm chí bực dọc, bức xúc, rồi phê phán Đảng thế này, chê bai chế độ thế kia... Nhưng tôi cho rằng, phải nhìn nhận thật khách quan, thành tựu đạt được thì phải ghi nhận, thế giới còn ghi nhận chúng ta, tại sao chúng ta lại nghi ngờ chính mình? Tất nhiên, còn có vấn đề này, vấn đề kia trong phát triển kinh tế - xã hội, trong Đảng, trong Nhà nước cũng có lúc còn khiếm khuyết thì  phải thẳng thắn, chân thành góp ý để chấn chỉnh cái chưa tốt, từ đó, xây dựng đất nước hùng cường hơn. Trong tình hình hiện nay, phải đoàn kết trong nước và phát huy thế chủ động trong quan hệ quốc tế”, ông Vũ Mão nói.

Ông Vũ Mão (phải) và Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Tổng Biên tập Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam trong một cuộc trao đổi, luận bàn chuyện thời sự.

Với riêng Quốc hội, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cần quán triệt sâu sắc tư tưởng của Người về dân chủ, về xây dựng Nhà nước pháp quyền. Không thể bảo đảm dân chủ nếu không xây dựng nhà nước pháp quyền. Ngay sau khi giành được chính quyền năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trương tiến hành tổng tuyển cử tự do toàn dân trong phạm vi cả nước để bầu ra một Quốc hội lập hiến, xây dựng một bản Hiến pháp dân chủ để nhân dân được hưởng các quyền tự do dân chủ. Học tập Người, sau khi thống nhất đất nước năm 1975, Đảng ta đã tập trung lãnh đạo tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH, bầu ra một Quốc hội thống nhất của cả nước và đã có những bước tiến rất dài trong việc thúc đẩy xây dựng Nhà nước pháp quyền, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân.

Dù đạt được nhiều thành tựu lớn, nhưng vẫn còn rất nhiều việc nhân dân mong chờ ở Quốc hội. Đại biểu Quốc hội là trung tâm hoạt động của Quốc hội, nhưng còn các cơ quan của Quốc hội thì như thế nào?

Ông Mão chia sẻ: “Đã có lần, tôi nêu vấn đề trong vụ việc Vinashin, chúng ta thảo luận ở Quốc hội, rồi báo chí và dư luận xã hội cũng đều nói đó là trách nhiệm của người đứng đầu Vinashin rồi nói tới trách nhiệm của bộ, ngành và Chính phủ. Nhưng kiểm điểm thật nghiêm túc theo đúng tinh thần tự phê bình và phê bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì các cơ quan của Quốc hội có trách nhiệm gì trong vụ việc này không? Tổn hại về mặt kinh tế rất lớn. Nhưng tổn hại về lòng tin của dân còn lớn hơn! Ít nhất là trách nhiệm về mặt giám sát, nếu cơ quan của Quốc hội giám sát tốt thì tôi tin rằng, chúng ta sẽ ngăn chặn được những vụ việc như vậy.

Tôi có cảm giác, chúng ta đang tư duy rằng, Quốc hội chỉ làm những việc thuộc về chính sách vĩ mô, ít can thiệp vào những vụ việc cụ thể. Nhưng từ vụ việc cụ thể như vậy đặt ra rất nhiều vấn đề về hoạch định chính sách vĩ mô và điều hành, quản lý vĩ mô. Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội không có tiếng nói rõ ràng trong những vụ việc như vậy sẽ khiến lòng dân bất an”.

Ngọc Quang