Đà Nẵng thi tuyển chức danh Phó giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư

23/02/2018 06:00 Tấn Tài
(GDVN) - Từ năm 2005, Đà Nẵng bắt đầu triển khai thi tuyển các chức danh lãnh đạo sở, ngành để tạo sự cạnh tranh công bằng, qua đó lựa chọn được người có năng lực.

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Sở Nội vụ Đà Nẵng vừa ra thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh Phó giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư.

Từ năm 2005, Đà Nẵng đã tổ chức thi tuyển các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc (tương đương) một số đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

Theo đó, số lượng chức danh thi tuyển lần này là hai người gồm: một Phó giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư phụ trách xây dựng cơ bản và một Phó giám đốc phụ trách kinh tế đối ngoại, quy hoạch, kế hoạch.

Đối với cán bộ, công chức có đủ điều kiện, tiểu chuẩn bổ nhiệm được quy hoạch chức danh Phó giám đốc sở này giai đoạn 2015-2020 và đang công tác tại sở thì bắt buộc phải đăng ký dự tuyển (trừ một số trường hợp đặc biệt).

Ngoài ra, cán bộ, công chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, bổ nhiệm được quy hoạch chức danh Phó giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2020-2025 đã được Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt được khuyến khích đăng ký dự tuyển.

Thi tuyển lãnh đạo là để chọn người đủ đức, đủ tài

Theo sở Nội vụ, cán bộ, công chức không thuộc đối tượng trực tiếp quản lý của sở mà có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và nằm trong quy hoạch ở các chức vụ, chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn thông qua thi tuyển được quyền đăng ký dự tuyển.

Nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn chính trị hiện nay và tiêu chuẩn bổ nhiệm của chức danh thi tuyển.

Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì được dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý cao hơn không quá hai cấp so với chức vụ hiện giữ (ví dụ phó trưởng phòng hoặc tương đương có thể được dự tuyển chức danh phó giám đốc).

Nhưng phải đảm bảo về tiêu chuẩn chính trị và tiêu chuẩn bổ nhiệm của chức danh Phó giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trường hợp chưa giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đăng ký dự tuyển chức danh Phó giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đối tượng được đề cử dự tuyển là cán bộ, công chức không nằm trong quy hoạch chức danh Phó giám đốc Sở hoặc chức danh tương đương được dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý cao hơn liền kề (bao gồm cả trường hợp không công tác tại sở Kế hoạch và Đầu tư) nếu đảm bảo tiêu chuẩn chính trị và điều kiện của chức danh thi tuyển, được tập thể Ban Thường vụ Thành ủy đề cử và đồng ý bằng văn bản.

Về điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển, ứng viên phải đảm bảo tiêu chuẩn chung quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ. Có đủ tuổi tham gia công tác hai nhiệm kỳ trở lên hoặc ít nhất trọn một nhiệm kỳ 5 năm công tác kể từ ngày bổ nhiệm nếu trúng tuyển…

Thông báo này cũng quy định rõ các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể: về trình độ chuyên môn phải tốt nghiệp đại học hệ chính quy hoặc tốt nghiệp sau đại học trở lên thuộc các chuyên ngành phù hợp với chức danh quản lý.

Ứng viên phải tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị trở lên, có chứng chỉ ngoại ngữ và tin học đạt yêu cầu. Thời gian thi tuyển sẽ diễn ra trong tháng 4/2018.

Ứng viên phải trãi qua hai phần thi gồm: thi viết và trình bày đề án. Nội dung thi gồm những kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành.

Trước đó, Đà Nẵng cũng đã tổ chức nhiều đợt thi tuyển lãnh đạo các sở ngành chủ chốt như: thi tuyển chức danh giám đốc sở Xây dựng (năm 2015) và chức danh Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân thành phố (năm 2013).

Tấn Tài