Đại học Thanh Hoa Trung Quốc hợp tác đào tạo phi công

12/09/2011 10:34 Đông Bình (Theo Tân Hoa xã)
(GDVN) - Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, không quân Trung Quốc đã hợp tác với Đại học Thanh Hoa mở lớp đào tạo phi công kết hợp quân-dân

Tân Hoa xã ngày 8/9 đưa tin, loạt học viên phi công đầu tiên do Không quân Trung Quốc và Đại học Thanh Hoa hợp tác đào tạo sẽ bắt đầu từ ngày 13/9/2011. Đây được coi là sự kết hợp quân-dân trong đào tạo nguồn nhân lực cho không quân Trung Quốc.

Ngày 25/8/2011, không quân Trung Quốc thành lập 2 phi đội biểu diễn “Đôi cánh bầu trời” và “Đại bàng đỏ”. Đây là hình ảnh phi đội "Đôi cánh bầu trời" đang biểu diễn.

Đại học Thanh Hoa là đại học hàng đầu Trung Quốc, nơi tập trung nhiều chuyên gia, học giả, có quan điểm giáo dục tiên tiến, không khí học thuật tốt, đại diện cho trình độ giáo dục cao nhất của Trung Quốc.

Các học viên phi công sẽ có thể tận dụng được các nguồn lực, môi trường giáo dục tốt, được giáo dục quân sự và giáo dục cao đẳng, đại học phổ thông. Tại đây, học viên sẽ được bồi dưỡng về trách nhiệm xã hội, nền tảng văn hóa vững chắc, tầm nhìn quốc tế rộng mở, được giáo dục về ý thức quốc gia, ý thức quốc phòng, ý thức trách nhiệm… 

Phi đội “Đôi cánh bầu trời” đang tập luyện.

 Không quân Trung Quốc được coi là lực lượng rất coi trọng và thường đi đầu đào tạo nguồn nhân lực, cụ thể:

Tháng 8/1999, trên cơ sở chiến lược phát triển “ba bước đi” xây dựng quốc phòng và quân đội, không quân Trung Quốc đã đề ra “Chiến lược phát triển nguồn nhân lực không quân”, trong đó có nguyên tắc chỉ đạo, tư tưởng chiến lược, mục tiêu chiến lược và đối sách chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho không quân. Đây là chiến lược phát triển nguồn nhân lực đầu tiên của quân đội Trung Quốc.

Tháng 3/2000, không quân Trung Quốc đã mời 26 viện sĩ “Lưỡng viện” (Viện Khoa học Trung Quốc, Viện Công trình Trung Quốc) đảm nhiệm cố vấn phát triển khoa học công nghệ và xây dựng nguồn nhân lực, đã hợp tác chiến lược với nguồn lực đỉnh cao khoa học công nghệ quốc gia.

Phòng kiểm tra khả năng bay đặc biệt của từng học viên

Tháng 9/2004, không quân Trung Quốc đã thành lập Trung tâm nghiên cứu nguồn nhân lực để nghiên cứu lý luận và thực trạng phát triển nguồn nhân lực.

Tháng 3/2008, không quân Trung Quốc tiếp tục thành lập Trung tâm thông tin nguồn nhân lực, từng bước hình thành hệ thống quản lý thông tin nguồn nhân lực thông suốt, đổi mới, kịp thời, an toàn, hiệu quả cao từ cấp sư đoàn, lữ đoàn trở lên. Đồng thời, mở đại học chuyên ngành quân sự không quân.

Năm 2011, không quân Trung Quốc đã tuyển học viên phi công đầu tiên từ sinh viên tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa.

Bầu chọn
Theo bạn, việc hợp tác đào tạo phi công của Trung Quốc có phải là chiến lược lâu dài
Đông Bình (Theo Tân Hoa xã)