Đảm bảo sự bền vững, an toàn cho Quỹ bảo hiểm phục vụ nhân dân

06/05/2020 19:19 Lại Cường
GDVN- Năm 2019, cả nước đã đã phát triển lực lượng bảo hiểm bắt buộc tăng lên, hiện nay là trên 32%.

Chiều 6/5, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã tiến hành thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ Bảo hiểm xã hội và quản lý, sử dụng quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2019.

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban cho biết, Ủy ban ghi nhận kết quả năm 2019 việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm đạt cao nhất, số tham gia của năm 2019 và những tháng đầu năm 2020 cao bằng 10 năm thực hiện chính sách này; đồng thời tỷ lệ hưởng Bảo hiểm xã hội một lần có xu hướng giảm, đây là một xu hướng tích cực.

Việc cải cách thủ tục hành chính và công nghệ thông tin được thực hiện tốt, tiếp tục giảm thêm thủ tục hành chính; biên chế bộ máy đã giảm so với năm 2019. Quỹ Bảo hiểm xã hội và các quỹ thành phần đều kết dư trừ Quỹ Ốm đau thai sản.

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu tại phiên họp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các thành viên Ủy ban cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chính sách, chế độ Bảo hiểm xã hội và quản lý sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2019.

Cụ thể như việc xử lý nợ đọng Bảo hiểm xã hội, thất nghiệp kéo dài, trong đó doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Việc hỗ trợ tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện cần phải tiếp tục điều chỉnh cho hợp lý; cơ chế xây dựng chính sách phối hợp quản lý điều hành vẫn còn một số nội dung chưa được thống nhất cao; Quỹ Ốm đau thai sản chi khá cao.

Ngoài ra, một số thành viên Ủy ban bổ sung thêm, có một vấn đề vẫn đang tồn tại, đó là việc người có thẻ Bảo hiểm y tế gia đình khi đi khám bệnh lại không được ưu tiên bằng những người bỏ tiền mặt ra để khám chữa bệnh, do đó đề nghị Bảo hiểm xã hội địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh khắc phục tình trạng này.

Tham gia bảo hiểm xã hội để người dân có cuộc sống tốt hơn trong tương lai
Tham gia bảo hiểm xã hội để người dân có cuộc sống tốt hơn trong tương lai

Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, xét về tổng quát có thể thấy việc quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm trong những năm nay được đề cao trách nhiệm, công tác quản lý chặt chẽ hơn, thận trọng hơn, duy trì theo hướng vừa bảo toàn sự bền vững của quỹ, sử dụng theo hướng trái phiếu của Chính phủ và cho nhà nước vay.

Năm 2019, chúng ta đã phát triển lực lượng bảo hiểm bắt buộc tăng lên, hiện nay là trên 32%.

Tuy nhiên vẫn còn những vướng mắc, hạn chế như tình trạng nợ đóng, chậm đóng bảo hiểm, thu hồi chi bảo hiểm thất nghiệp sai, chậm, kết dư một số quỹ quá lớn, chủ yếu là quỹ ngắn hạn như Quỹ Thất nghiệp… Vấn đề này sẽ được các Bộ, ngành tiếp tục khắc phục trong thời gian tới.

Kết luận một số nội dung làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh nêu rõ, thành viên Ủy ban đánh giá cao Chính phủ, Bộ, ngành trong năm qua đã làm tốt một số nội dung về thực hiện chính sách, chế độ Bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên đề nghị cần nhìn nhận rõ một số hạn chế, vướng mắc còn tồn tại, dự báo những khó khăn thách thức trong năm 2020 để đưa ra các biện pháp giải quyết kịp thời và phù hợp.

Ủy ban luôn đồng hành với Chính phủ, các Bộ, ngành trong trong việc xử lý những tồn tại, hạn chế của việc thực hiện chính sách, chế độ Bảo hiểm xã hội và quản lý sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội.

Lại Cường