Đàm phán Việt-Trung về vùng biển ngoài Vịnh Bắc Bộ

28/09/2012 18:31
Trong hai ngày 26-27/9, đàm phán vòng 2 cấp chuyên viên Việt Nam-Trung Quốc về vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ đã diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Đàm phán diễn ra trong không khí hữu nghị, thẳng thắn và xây dựng. 

Hai bên khẳng định quyết tâm cùng nỗ lực thúc đẩy đàm phán trên cơ sở các nguyên tắc đã được xác định trong “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc” ký tháng 10/2011, vững bước thúc đẩy phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, đồng thời bàn bạc về vấn đề hợp tác cùng phát triển tại vùng biển này.

Hai bên nhất trí nguyên tắc chỉ đạo phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ là căn cứ vào Luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 và thực tiễn quốc tế liên quan.

Hai bên thỏa thuận tiến hành đàm phán vòng 3 cấp chuyên viên Việt Nam-Trung Quốc về vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ vào nửa đầu năm 2013 tại Việt Nam.

(Vietnam+)