Đang có tình trạng dùng hợp đồng để dạy trong khi mức biên chế chưa sử dụng hết

02/11/2018 06:19 Trinh Phúc
(GDVN) - Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho rằng: “Bộ Nội vụ xin nhận khuyết điểm trong thời gian qua việc tổ chức, kiểm tra chưa thường xuyên".

Vấn đề tuyển dụng, luân chuyển giáo viên trong thời gian qua nổi lên nhiều vụ việc bất cập được báo chí phản ánh, đề cập.

Như tình trạng sử dụng giáo viên hợp đồng mà không tuyển mới giáo viên. Hay việc điều chuyển giáo viên từ cấp học này sang cấp học khác.

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 14, vấn đề này một lần nữa được các đại biểu Quốc hội quan tâm.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Phúc đoàn Hưng Yên (ảnh quochoi.vn).

Tại phiên chất vấn ngày 31/10, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Phúc đoàn Hưng Yên đã đề cập tới vấn đề này và chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Phúc, hiện nay Bộ Nội vụ là cơ quan được Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì trong việc tuyển dụng, sử dụng giáo viên, cử tri cho rằng, công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng quy hoạch, dự báo nhu cầu về biến động số lượng giáo viên chưa kịp thời và hiệu quả.

Việc dừng tuyển dụng từ năm 2015 gây nhiều bất cập mà nhiều đại biểu đã đề cập trước. Việc điều động, luân chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu gây xáo trộn, bức xúc, thậm chí là tiêu cực cho giáo viên, khiến giáo viên không yên tâm công tác.

Xót xa, bấn loạn vì 20 năm dạy ngữ văn, nay xuống tiểu học dạy thể dục

Trước thực trạng đó, vị đại biểu này đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm rõ hơn trách nhiệm của bộ và địa phương trong vấn đề này.  Nếu trách nhiệm thuộc về địa phương thì vai trò của bộ nằm ở đâu?

Bà Phúc đã phân tích ra những vấn đề bất cập, theo đó, các cơ quan chuyên môn là Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục không thể chủ động điều tiết số lượng, cơ cấu đội ngũ theo môn học, cấp học vì vướng Thông tư 11 là Thông tư liên tịch giữa Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục được ban hành năm 2015.

Vị đại biểu của đoàn Hưng Yên còn phản ánh, nhiều cử tri ngành giáo dục cho rằng, để hạn chế tình trạng trên, cần giao cho cơ quan chuyên môn là Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục chủ trì trong việc tuyển dụng, sử dụng giáo viên vì chỉ có cơ quan giáo dục mới năm rõ, xử lý nhanh, kịp thời những biến động của giáo viên và hỏi quan điểm của Bộ trưởng như thế nào về vấn đề này?

Bộ trưởng Bộ Nội vụ - ông Lê Vĩnh Tân (ảnh quochoi.vn).

Trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Thị Phúc, ông Lê Vĩnh Tân - Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng: “Trước tiên, tôi muốn nói trách nhiệm của Bộ Nội vụ và việc phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện việc chúng ta xây dựng về tiêu chuẩn, định mức trong việc biên chế đối với giáo viên.

Trong thời gian qua, hai bộ đã xây dựng hai Thông tư liên tịch số 71/2007 và hướng dẫn định mức về biên chế, sự nghiệp đối với giáo dục mầm non.

Thông tư liên tịch số 35/2006 ngày 23 tháng 8, hướng dẫn thực hiện về biên chế đối với cơ sở giáo dục công lập.

Đối với Bộ Nội vụ có chức năng xây dựng quy định nhà nước trong việc tuyển dụng và sử dụng đối với viên chức nói chung, trong đó có giáo viên”.

Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: “Bộ Nội vụ xin nhận khuyết điểm trong thời gian qua việc tổ chức, kiểm tra chưa thường xuyên, giám sát thực hiện việc tuyển dụng và sử dụng giáo viên theo định mức và biên chế được giao vẫn còn xảy ra tình trạng thực hiện vấn đề hợp đồng để dạy trong khi biên chế chưa sử dụng hết”.

Oan khuất khó giãi bày của những giáo viên bị ...hạ cấp

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, Chính phủ mới ban hành Nghị định 127 ngày 21 tháng 9 năm 2018 và sẽ có hiệu lực vào tháng 11 năm 2018, đã quy định rất rõ về quản lý nhà nước của ngành giáo dục, tức là phân cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân phê duyệt tổng số lượng người làm việc của các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo quy định pháp luật.

Ủy ban nhân dân cấp huyện đảm bảo số lượng người làm việc theo đề án vị trí việc làm được phê duyệt, đáp ứng được các điều kiện về cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục và tiến tới là tổ chức học ngày hai buổi đối với mầm non, tiểu học.

Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cùng cấp phê duyệt tổng số người làm việc ở các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định tuyển dụng hoặc ủy quyền việc tuyển dụng theo quy định hiện hành và phân bổ số lượng người làm việc theo vị trí việc làm.

Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Nội vụ thực hiện quy trình và trình cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện để quy định và tuyển dụng viên chức và chủ trì xây dựng kế hoạch hàng năm số lượng người làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục công lập do Ủy ban nhân dân huyện trình cho cấp thẩm quyền phê duyệt.

Thẩm quyền này đã được quy định rất rõ trong Nghị định 127 mà sẽ có hiệu lực vào tháng 11 năm 2018.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng đề nghị: “Các địa phương và Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm có thông tư hướng dẫn để thực hiện Nghị định 127 để giúp cho các địa phương thực hiện tốt, còn vấn đề ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và tỉnh là giao cho ai là người tuyển dụng cụ thể.

Đề nghị nên có hướng dẫn cụ thể và có sự phối hợp”.

Trinh Phúc