Đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tại Hải phòng

09/11/2018 16:00 Ngọc Hân
(GDVN) - Theo Bảo hiểm xã hội Hải Phòng, tính đến ngày 31/10, số người tham gia bảo hiểm y tế 1.697.639 người đạt 100,26% so với kế hoạch bảo hiểm xã hội Việt Nam giao.

Những tháng cuối năm 2018, bảo hiểm xã hội Thành phố Hải Phòng đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trong đó số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 99,83%, số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đạt 100,26% kế hoạch được giao tính đến thời điểm hiện tại.

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hải Phòng, tính đến ngày 31/10/2018, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc toàn thành phố là 374.979 người đạt 99,83% so với số kế hoạch bảo hiểm xã hội Việt Nam giao năm 2018, tăng so với cùng kỳ năm trước là 40.307 người (12,04%).

Bảo hiểm xã hội Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng triển khai tập huấn phần mềm cho đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Tính đến ngày 31/10/2018, số người tham gia bảo hiểm y tế là 1.697.639 người (đã bao gồm số người thuộc lực lượng vũ trang và thân nhân quân nhân) đạt 100,26% so với số kế hoạch bảo hiểm xã hội Việt Nam giao, đạt 84,3% tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố, trong đó số người chỉ tham gia bảo hiểm y tế (không bao gồm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp) là 1.322.660 người, tăng so với cùng kỳ năm trước là 22.948 người (1,76%).

Tích cực triển khai thực hiện việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, tính từ đầu năm đến ngày 31/10/2018, toàn thành phố đã phát triển mới được 1.073 đơn vị với 6.367 lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Ngọc Hân