Đề nghị kỷ luật Chánh thanh tra tỉnh Lào Cai vì sử dụng bằng cấp không hợp pháp

09/11/2021 06:30 Lại Cường
GDVN- Ngày 5/11, Cổng thông tin điện tử Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Lào Cai đã thông tin về kỳ họp lần thứ 11 của Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy tình này

Theo thông báo phát đi từ Cổng thông thông tin điện tử Lào Cai, ngày 28/10/2021 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai đã họp kỳ họp thứ 11.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai đã đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật đối với ông Đàm Quang Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI (nhiệm kỳ 2020 - 2025), Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI, Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025, Bí thư Đảng ủy Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai do đã sử dụng bằng tốt nghiệp Phổ thông Trung học không hợp pháp.

Ông Đàm Quang Vinh bị đề nghị kỷ luật vì sử dụng bằng cấp không hợp pháp. Ảnh: Báo Thanh tra

Bên cạnh đó, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Lào Cai cũng đề nghị xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Huyện ủy, Ủy ban kiển tra Huyện ủy Văn Bàn.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai nhận thấy: Bên cạnh những ưu điểm, Huyện ủy, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Văn Bàn còn một số tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Những tồn tại, hạn chế được chỉ ra như: Việc xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025 còn chậm; tỷ lệ kiểm tra, giám sát chuyên đề của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ đối với tổ chức đảng, đảng viên còn thấp; nội dung kiểm tra, giám sát trên lĩnh vực nhạy cảm chưa nhiều Tham mưu cho Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 còn chậm, lúng túng; thực hiện các bước trong quy trình kiểm tra chưa đầy đủ.

Văn bằng, chứng chỉ giả, bằng thật chất lượng giả và nguy cơ thiếu lò đốt củi
Văn bằng, chứng chỉ giả, bằng thật chất lượng giả và nguy cơ thiếu lò đốt củi

Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu Huyện ủy, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Văn Bàn nghiêm túc rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Lào Cai cũng đề nghị xem xét kết quả thực hiện công tác tài chính đảng đối với Đảng ủy Quân sự tỉnh Lào Cai; Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai nhận thấy: Bên cạnh những ưu điểm, Đảng ủy Quân sự tỉnh Lào Cai; Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tài chính, tài sản của Đảng.

Các vấn đề được chỉ ra bao gồm: Một số khoản chi chưa đảm bảo đầy đủ chứng từ theo quy định; Việc thực hiện thanh toán, quyết toán ở một số chi, đảng bộ còn chậm.

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu Đảng ủy Quân sự tỉnh Lào Cai; Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

Lại Cường