"Địa phương chậm cấp sổ đỏ, Bộ trưởng phải kiến nghị Thủ tướng xử lý"

21/08/2013 10:45 Ngọc Quang
(GDVN) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã nhấn mạnh: Sau phiên chất vấn này, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cần báo cáo Chính phủ và đề nghị hình thức xử lý để đảm bảo tiến độ đề ra, trước tiên có thể phê bình, chứ không chờ đến sau ngày 31/12/2013 mới quy trách nhiệm.

Địa phương chậm cấp sổ đỏ, Bộ trưởng "bó tay"!

“Chúng tôi rất lo lắng về tiến độ cấp giấy chứng nhận, cuối năm nay không đạt thì rất gay go. Tuy nhiên, việc cụ thể thực hiện tại địa phương, nếu địa phương không quyết tâm thì Bộ cũng không có cách nào", Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang đã nói như vậy tại phiên trả lời chất vấn các nội dung lien quan tới trách nhiệm quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên, khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường; kết quả triển khai việc giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tình trạng sử dụng đất lãng phí; việc xử lý tồn đọng khiếu nại, tố cáo về đất đai, tại Ủy ban thường vụ Quốc hội chiều 20/8.

Trong báo cáo của Bộ Tài nguyên Môi trường: Khối lượng còn lại cần cấp Giấy chứng nhận các loại đất chính trong năm 2013 của cả nước vẫn còn nhiều. Tính đến ngày 30/6/2013, cả nước đã cấp được 36 triệu giấy chứng nhận với tổng diện tích 20,12 triệu ha, đạt 83,2% diện tích cần cấp giấy chứng nhận của cả nước, tăng 2,0% so với năm 2012. Tuy nhiên, nhiều tỉnh, thành phố có kết quả cấp giấy chứng nhận ở nhiều loại đất chính còn đạt thấp (dưới 70% diện tích cần cấp), số lượng tồn đọng tập trung chủ yếu ở 18 tỉnh có nhiều khó khăn, không cân đối đủ ngân sách để thực hiện.

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho biết, đang nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng nếu địa phương làm chậm thì bộ cũng không có cách nào.

Trước thực trạng này, ĐB Nguyễn Thanh Thụy (Bình Định) đã viện dẫn ra một số văn bản hướng dẫn thi hành luật còn chưa thống nhất, nghị định mâu thuẫn nghị định, thiếu tính khả thi dẫn đến tồn đọng việc cấp giấy chứng nhận, làm nảy sinh phức tạp.

Trong khi đó, ĐB Trương Văn Vở (Đồng Nai) chỉ rõ: Thu tiền sử dụng đất, đặc biệt là một số quy định trong Nghị định 120 năm 2010 là không hợp lý, người dân không đồng thuận.

Trước lo lắng của các ĐB, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Nguyễn Minh Quang thừa nhận việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm. Chính phủ hết sức quan tâm và đã có chỉ thị đạo để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, trong đó Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì 2 buổi làm việc trực tiếp với Lãnh đạo các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành có liên quan để đánh giá tình hình và đôn đốc, chỉ đạo thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt hỗ trợ 1.000 tỷ đồng cho 42 tỉnh khó khăn để thực hiện cấp giấy chứng nhận trong năm 2012.

Bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã tổ chức nhiều buổi làm việc với Lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố có tỷ lệ cấp giấy chứng nhận thấp để đánh giá tình hình và quán triệt, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy; đã cử các đoàn công tác kiểm tra, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn.

“Chúng tôi rất lo lắng về tiến độ cấp giấy chứng nhận, cuối năm nay không đạt thì rất gay go. Tuy nhiên, việc cụ thể thực hiện tại địa phương, nếu địa phương không quyết tâm thì Bộ cũng không có cách nào”, Bộ trưởng Quang nói.

Ngoài ra, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho biết Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức làm việc với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Chính phủ và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân 14 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đại diện cho các vùng để thảo luận về giải pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc trong việc cấp cấp giấy chứng nhận hiện nay ở các địa phương.

Qua các buổi làm việc, các địa phương đều đã quyết tâm thực hiện đạt mục tiêu của Quốc hội, đến ngày 31/12/2013 cả nước có thể đạt mục tiêu cấp giấy chứng nhận. Để đạt mục tiêu hoàn thành cơ bản việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu (đạt 95% số trường hợp đủ điều kiện hoặc đạt 85% diện tích cần cấp trở lên đối với các loại đất chính) thì các địa phương trong cả nước cần phải cấp 3.547.000 giấy với tổng diện tích 2.267.000 héc-ta.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Sau phiên chất vấn này, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cần báo cáo Chính phủ và đề nghị hình thức xử lý để đảm bảo tiến độ đề ra, trước tiên có thể phê bình, chứ không chờ đến sau ngày 31/12/2013 mới quy trách nhiệm.

Ngọc Quang