Đón năm mới Nhâm Thìn ở Băng Cốc, Thái Lan

22/01/2012 21:25 Lê Mai (theo Nhân Dân Nhật Báo)
(GDVN) - Những hình ảnh đầy không khí đón chào năm mới theo lịch Âm tại thủ đô Băng Cốc của Thái Lan. Năm mới theo truyền thống Âm lịch thường được cộng đồng người Hoa tại Thái Lan tổ chức mỗi độ xuân về.
Đón năm mới Nhâm Thìn ở Băng Cốc
Đón năm mới Nhâm Thìn ở Băng Cốc
Đón năm mới Nhâm Thìn ở Băng Cốc
Đón năm mới Nhâm Thìn ở Băng Cốc
Lê Mai (theo Nhân Dân Nhật Báo)