Dừng nhập phủ tạng, phụ phẩm gia súc và gia cầm

23/09/2012 20:22
Bộ Công Thương đã yêu cầu các thương nhân, kể từ ngày 30/9, tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng tiêu dùng đã qua sử dụng

Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng, Bộ Công Thương đã yêu cầu các thương nhân, kể từ ngày 30/9, tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng tiêu dùng đã qua sử dụng (kể cả trường hợp đã có giấy phép) và các mặt hàng thực phẩm đông lạnh là phủ tạng, phụ phẩm gia súc; phủ tạng, phụ phẩm gia cầm.

Cũng từ ngày 30/9, các thương nhân chỉ được phép tạm nhập để kinh doanh tạm nhập tái xuất các mặt hàng sau: Hàng thực phẩm đông lạnh không thuộc Danh mục tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất; hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu không thuộc Danh mục tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất, kể cả hàng đã có giấy phép của Bộ Công Thương; Hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt như rượu, bia, thuốc lá điếu, xì gà./.

(TTXVN)