Hải quân Mỹ mua 9 tàu khu trục trị giá 6 tỷ đô la

05/06/2013 13:57 Theo Tiếng nói nước Nga
(GDVN) - Ban chỉ huy Hải quân Hoa Kỳ ký kết với các công ty đóng tàu General Dynamics và Ingalls Hungtington hợp đồng để xây dựng chín tàu khu trục mới "Arleigh Burke", theo Tin tức Quốc phòng.

Các thỏa thuận lên tới 6,1 tỷ $. Các tàu này sẽ được chuyển giao cho khách hàng vào cuối năm 2017. Theo dự kiến, hai tàu đầu tiên ─ DDG-117 và DDG-118 ─ sẽ được đặt tên là "Paul Ignatius” và “Daniel Inoue." Tên của các tàu khu trục khác chưa được xác định.

Theo thỏa thuận, Hungtington Ingalls sẽ nhận 3,3 tỷ $ để thiết kế và xây dựng 5 tàu: mỗi năm một tàu trong giai đoạn 2013-2017.

Tất cả các tàu khu trục sẽ được xây dựng tại nhà máy đóng tàu tại Pascagoula ở Mississippi. General Dynamics sẽ nhận 2,8 tỷ $ để thiết kế và xây dựng 4 tàu khu trục tại nhà máy đóng tàu Bath Iron Works ở Bath, Maine.

Theo hợp đồng, một tàu sẽ được chuyển giao vào năm 2013 và mỗi năm một tàu trong giai đoạn 2015-2017.


Theo Tiếng nói nước Nga