Hàn Quốc sử dụng máy bay giám sát bao trùm toàn bộ Bán đảo Triều Tiên

25/10/2012 10:43 Lê Phương (ROK army)
(GDVN) - Máy bay Peace Eye có khả năng thăm dò và giám sát cùng lúc hơn 1.000 mục tiêu trên không và trên biển, phạm vi giám sát của máy bay Peace Eye bao trùm toàn bộ Bán đảo Triều Tiên.
Cơ quan quản lý chương trình thu mua quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) ngày 24/10 cho biết, máy bay do thám thế hệ thứ ba "Peace Eye" đã được chuyển giao cho Không quân Hàn Quốc.

Máy bay "Peace Eye" được coi là trung tâm chỉ huy trên không, do Trung tâm Công nghiệp Vũ trụ Hàng không Hàn Quốc (KAI) lắp đặt và Hãng Boeing chịu trách nhiệm.

Máy bay Peace Eye có khả năng thăm dò và giám sát cùng lúc hơn 1.000 mục tiêu trên không và trên biển, phạm vi giám sát của máy bay Peace Eye bao trùm toàn bộ Bán đảo Triều Tiên. Máy bay do thám "Peace Eye" được  Hàn Quốc triển khai từ năm 2006.

Theo Không quân Hàn Quốc, những thông tin được máy bay do thám "Peace Eye" thu thập sẽ giúp quân đội nhận biết trước được hành động của kẻ địch.

Một số hình ảnh về máy bay cảnh báo sớm Peace Eye:

Máy bay cảnh báo sớm Peace Eye của Hàn Quốc.
Máy bay cảnh báo sớm Peace Eye của Hàn Quốc.
Máy bay cảnh báo sớm Peace Eye của Hàn Quốc.
Máy bay cảnh báo sớm Peace Eye của Hàn Quốc.
Máy bay cảnh báo sớm Peace Eye của Hàn Quốc.
Máy bay cảnh báo sớm Peace Eye của Hàn Quốc.