Hiệu trưởng Trường Bình Long có thiếu sót chỉ cần… rút kinh nghiệm

19/04/2018 07:52 Hưng Long
(GDVN) - Tỉnh Bình Phước đã có công văn trả lời cho giáo viên tố cáo Hiệu trưởng tiêu cực và khẳng định thiếu sót của nhà trường không vì mục đích tư lợi cá nhân.

Ngày 15/07, thầy Trương Văn Phương, nguyên giáo viên Trường Trung học phổ thông Bình Long (tỉnh Bình Phước) đã nhận được công văn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trả lời đơn tố cáo của công dân.

Công văn dài 7 trang giấy, không được đánh số thứ tự và do ông Nguyễn Văn Trăm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành. 

Thầy Phương cho rằng, tại Kết luận số 262/KL-UBND ngày 09/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh chưa làm rõ 14 mục chi trong Báo cáo thu, chi tiền phụ đạo năm 2015 – 2016.

Trường Trung học phổ thông Bình Long. (Ảnh: H.L)

Yêu cần làm rõ mục chi số 4 tại Báo cáo thu chi tiền phụ đạo năm học 2015 – 2016 của Trường Trung học phổ thông Bình Long.

Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận, yêu cầu của người tố cáo làm rõ 14 mục trên là không có cơ sở để xem xét giải quyết. Kết luận số 262/KL-UBND đã nêu rõ kết quả kiểm tra các nguồn tài chính của trường.

Đối với mục chi, trích nộp hơn 60 triệu đồng về Sở Giáo dục và đào tạo, nhà trường đã thực hiện theo công văn của liên Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Tài chính.

Sở Giáo dục và đào tại và Sở Tài chí ban hành Hướng dẫn liên tịch về việc hướng dẫn thu, chi kinh phí dạy thêm, học thêm; kinh phí lớp học bán trú và lớp học hai buổi.

Trong đó quy định: “Chi trả cho công tác cấp phép dạy thêm, học thêm của cấp có thẩm quyền là 0,3% trên tổng số tiền thu trong năm học của đơn vị đăng ký dạy thêm, học thêm trong năm học” là không có cơ sở và chưa đúng với quy định.

Nội dung này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận tại Kết luận số 05/KL-UBND ngày 10/01/2018 về việc thanh tra trách nhiệm công tác quản lý Nhà nước của Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo đối với trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 20114 – 2016.

Đối với yêu cầu có biện pháp xử lý đối với số tiền sai phạm được nêu tại Kết luận số 262/KL-UBND ngày 09/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các Phiếu chi số 19, 21, 45, 07, 17 và có hình thức xử lý đúng pháp luật đối với ông Hồ Trọng Lộc, Hiệu trưởng nhà trường.

Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận, việc người tố cáo yêu cầu xử lý sai phạm tại các phiếu chi trên là không có cơ sở. Nhà trường thực hiện việc sửa chữa nhằm mục đích hoàn thiện cơ sở vật chất để phục vụ tốt hơn cho công tác dạy học, không vì mục đích tư lợi cá nhân.

Đối với công tác quản lý dạy thêm, học thêm, nhà trường đã phân công cán bộ quản lý dạy thêm, học thêm và việc phân công cán bộ quản lý được nhà trường ghi trong sổ họp.

Tuy nhiên, để đảm bảo cho công tác quản lý cũng như trong công tác thanh, quyết toán được chặt chẽ thì nhà trường cần ban hành quyết định phân công cán bộ quản lý dạy thêm, học thêm.

Để khắc phục thiếu sót trên, ngày 26/10/2017, Trường Trung học phổ thông Bình Long đã ban hành quyết định về việc thành lập Ban tổ chức, quản lý, phục vụ việc dạy thêm, học thêm. 

Một thầy giáo bị đuổi việc sau khi tố cáo tiêu cực của Hiệu trưởng 

Theo kết quả kiểm tra cho thấy, Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu Trường Trung học phổ thông Bình Long còn thiếu sót về trình tự thủ tục trong công tác thanh, quyết toán.

Việc thiếu sót trên của nhà trường không gây thiệt hại về tiền và tài sản của nhà nước, không vì mục đích tư lợi cá nhân. Do đó, Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu Trường Trung học phổ thông thị xã Bình Long cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác thanh, quyết toán.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước cũng khẳng định, Trường Trung học phổ thông Bình Long đã thực hiện chi cho công tác quản lý dạy thêm, học thêm tại trường theo đúng quy định. Có lập danh sách nhận tiền, người nhận tiền, số tiền được nhận và có chữ ký của người nhận tiền.

Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận liên quan đến số tiền chi mua tủ hồ sơ. Người tố cáo cho rằng, nhà trường chi mua tủ từ 2 nguồn, tức là “chi trùng”.

Qua kiểm tra thực tế, nhà trường mua 4 tủ gỗ đựng hồ sơ từ nguồn thường xuyên (3 cái) và nguồn thu từ dạy thêm, học thêm (1 cái).

Ủy ban dân dân tỉnh Bình Phước đánh giá, các nội dung tố cáo đã được Sở Giáo dục và đào tạo, Ủy ban nhân dân giải quyết tại Kết luận số 1863/KL-SGDĐT ngày 19/05/2018 của Sở Giáo dục và đào tạo, Kết luận số 262/KL-UBND ngày 09/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Kết luận 262/KL-UBND ngày 09/10/2017, của Ủy ban nhân dân tỉnh đã nêu rõ thiếu sót của Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu Trường Trung học phổ thông Bình Long trong việc lập thủ tục thanh, quyết toán.

Việc thiếu sót của nhà trường không gây thiệt hại về tiền, tài sản của nhà nước và không vì mục đích tư lợi cá nhân.

Do dó, Ủy ban nhân dân tỉnh không xử lý thu hồi đối với số tiền tại các Phiếu chi số 07, 17, 19, 21 và 45.

Tuy nhiên, Ban Giám hiệu Trường Trung học phổ thông Bình Long cần rút kinh nghiệm nghiêm túc trong việc lập thủ tục thanh, quyết toán. 

Hưng Long