Hình ảnh 'độc' về trẻ em miền núi không cần lời bình chỉ có ở VN (P15)

14/03/2012 07:34 Hải Sơn (Tổng hợp từ Internet)
(GDVN) - Hình ảnh 'độc' về trẻ em miền núi không cần lời bình chỉ có ở Việt Nam sẽ tiếp tục được gửi đến bạn đọc...
Hải Sơn (Tổng hợp từ Internet)