Hỗ trợ 7 tỉnh, thành thí điểm điều trị cai nghiện ma túy tổng hợp

04/11/2013 19:16 Theo CAND
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, vừa phê duyệt Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015. Bộ sẽ hỗ trợ cải tạo cơ sở vật chất, đào tạo cán bộ cho 7 tỉnh, thành phố triển khai thí điểm điều trị cai nghiện ma túy tổng hợp.

Các nội dung bao gồm: Đào tạo giảng viên về tư vấn điều trị nghiện ma túy, cán bộ quản lý sau cai nghiện và cán bộ trực tiếp làm công tác cai nghiện; đồng thời điều trị cai nghiện ma túy cho 6.000 người.

Ảnh minh họa

Tổng kinh phí thực hiện chương trình ước tính hơn 586 tỷ đồng; được lấy từ nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015 và được thực hiện từ ngày 24 - 10 - 2013.

Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực về tư vấn điều trị cai nghiện ma túy, nhân viên làm công tác cai nghiện và quản lý sau cai, cán bộ trực tiếp làm công tác cai nghiện.

Theo CAND