Hoàn thành bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Đạm Cà Mau

06/09/2017 15:26 Hồ Thu
(GDVN) - Nhà máy Đạm Cà Mau vừa chính thức vận hành trở lại và chính thức có sản phẩm thương mại, sẵn sàng phục vụ nhu cầu mùa vụ Thu Đông cho bà con nông dân.

Vừa qua, với nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, Nhà máy Đạm Cà Mau đã hoàn thành toàn bộ đợt bảo dưỡng tổng thể định kỳ theo đúng kế hoạch, đạt các tiêu chí: An toàn, chất lượng, đúng tiến độ và tiết kiệm chi phí.

Đợt bảo dưỡng tổng thể năm nay có tổng số xấp xỉ 2.800 hạng mục. Công việc tập trung phần lớn vào một số máy móc thiết bị tĩnh, thiết bị điện, một số hạng mục đo lường, điều khiển...

Tất cả các thiết bị liên quan đều được bảo dưỡng hoặc đại tu trong đợt này.

Đợt bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Đạm Cà Mau đã hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.

Để giải quyết được tất cả các đầu việc chỉ trong vòng 16 ngày, ông Đào Văn Ngọc - Giám đốc Nhà máy Đạm Cà Mau cho biết, công tác bảo dưỡng tổng thể đã có những bước chuẩn bị từ tháng 9 năm 2016. 

Các công việc lập kế hoạch, mua sắm vật tư, thuê các dịch vụ phụ trợ đã sớm bắt đầu thực hiện. 

Đặc biệt là sự tập trung cao độ các nguồn lực, sự đoàn kết, nhất trí và tinh thần sáng tạo, ý thức trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ công nhân viên nhà máy và các Ban liên quan của PVCFC, cộng với sự chỉ đạo sát sao và điều hành quyết liệt của Ban lãnh đạo PVCFC, giúp nhà máy hoàn thành các tiến độ đã đề ra.

Tiêu chí an toàn luôn được đặt lên hàng đầu trong suốt quá trình bảo dưỡng tổng thể

Trong suốt quá trình bảo dưỡng không xảy ra bất kỳ tai nạn, sự cố nào.

Phương án xả thải cô lập thiết bị và xử lý xúc tác thay thế được kiểm soát chặt chẽ theo đúng quy trình, từ khi bắt đầu bảo dưỡng đến nay không xảy ra bất kỳ sự cố nào ảnh hưởng đến môi trường.

Công tác bảo dưỡng định kỳ là cơ sở cho việc vận hành ổn định Nhà máy Đạm Cà Mau, là tiền đề để tiếp tục vượt thành tích số ngày vận hành liên tục để nhận “Chứng chỉ vận hành xuất sắc” do hãng Haldor Topsoe A/S (Đan Mạch) - nhà cung cấp bản quyền công nghệ sản xuất Ammoniac (NH3) trao tặng.

Hồ Thu