Hoạt động của lính Mỹ tại căn cứ Mehtar Lam, Afghanistan

(GDVN) - Một số hình ảnh vệ hoạt động tập luyện của binh lính Mỹ tại căn cứ quân sự Mehtar Lam, tỉnh Laghman, miền đông Agfhanistan.

Lính Mỹ luyện bắn súng máy gắn trên xe chiến đấu tại căn cứ Mehtar Lam.

Súng bắn tỉa

Lính Mỹ luyện bắn súng máy gắn trên xe chiến đấu tại căn cứ Mehtar Lam.

Lính Mỹ luyện bắn súng máy gắn trên xe chiến đấu tại căn cứ Mehtar Lam.

Sử dụng súng phóng lựu

Sử dụng súng phóng lựu

Thao tác với súng trường cá nhân.

Thao tác với súng trường cá nhân.

Thao tác với súng trường cá nhân.

 

Trung liên

Lê Dũng (theo Mil)
Đang tải tin...