Học viện chỉ huy quân sự Novosibirsk kỷ niệm ngày đặc nhiệm

26/10/2011 11:18 Lê Dũng (theo Mil)
(GDVN) - Học viện chỉ huy quân sự Novosibirsk, Nga vừa có những hoạt động huấn luyện thực tế để kỷ niệm Ngày các lực đặc nhiệm vũ trang Nga (24/10/20110. Dưới đây là những hình ảnh phản ánh.
Lê Dũng (theo Mil)