Họp phụ huynh ở Sài Gòn, nhà trường, thầy cô được nói, trao đổi những gì?

07/09/2018 06:36 Phương Linh
(GDVN) - Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu, cuộc họp phụ huynh học sinh đầu năm cần sự trao đổi, thống nhất giữa thủ trưởng đơn vị và Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh – bà Bùi Thị Diễm Thu ngày 5/9/2018 đã ký văn bản 3055/GDĐT-CTTT, về định hướng nội dung trọng tâm cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm học 2018 – 2019.

Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị, thủ trưởng các đơn vị trực tiếp xây dựng nội dung cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm học, tổ chức sinh hoạt và hướng dẫn cụ thể, đầy đủ nội dung họp cho giáo viên được phân làm công tác chủ nhiệm.

Nội dung của cuộc họp cần có sự trao đổi, thống nhất giữa thủ trưởng đơn vị với Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Những nội dung này cần được thể hiện bằng biên bản, nội dung và trình tực cuộc họp được thể hiện cụ thể, rõ ràng, có chữ ký xác nhận và được lưu giữ tại đơn vị.

Một buổi họp Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường tiểu học Lạc Long Quân, quận 11 (ảnh minh họa: K.H)

Tiến trình của cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm học sẽ gồm 2 phần:

Phần 1 sẽ là cuộc họp giữa thủ trưởng đơn vị và Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường, ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp để thông tin, tuyên truyền những nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch năm học của ngành giáo dục thành phố, kế hoạch năm học của trường.

Phần 2: Giáo viên chủ nhiệm họp với cha mẹ học sinh tại lớp học. Trước khi họp, giáo viên chủ nhiệm cần nghiên cứu trước đã được nhà trường triển khai, trao đổi và thống nhất chương trình với Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

Triển khai tài liệu tuyên truyền công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đến 100% cha mẹ học sinh có con em đang học ở lớp.

Nội dung họp cha mẹ học sinh đầu năm, ngoài những nội dung liên quan đến chương trình dạy và học của trường, chế độ chính sách có liên quan đến học sinh, thì cần tập trung và trao đổi các nội dung về:

Tăng cường quản lý giờ giấc học tập, vui chơi và sinh hoạt cá nhân của con em; thường xuyên liên lạc với nhà trường để nắm được tình hình học tập, hoạt động của con em mình; tạo điều kiện cho các em tham gia các hoạt động Đoàn – Đội, hoạt động ngoài giờ chính khóa, hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; thực hiện tốt việc mua bảo hiểm y tế.

Phối hợp với nhà trường giáo dục lao động, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho con em.

Triển khai công tác an ninh, trật tự an toàn trường học, thực hiện nghiêm Luật An toàn giao thông đường bộ.

Phương Linh