Lãnh đạo trường Trần Phú bị yêu cầu kiểm điểm vì sai sót trong thu chi

08/04/2018 06:55
CHÍ NHÂN
(GDVN) - Nguyên lãnh đạo trường Trần Phú cùng một số cá nhân khác bị yêu cầu kiểm điểm do đã để xảy ra các sai phạm trong quá trình lãnh đạo, điều hành, thu chi.

Kiểm điểm một số cá nhân

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, Thanh tra Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa vừa mới yêu cầu, Ban giám hiệu Trường tiểu học Trần Phú tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm vì đã để xảy ra các sai phạm trong quá trình lãnh đạo, điều hành, thu chi.

Cô Lê Thị Minh, nguyên hiệu trưởng nhà trường bị yêu cầu kiểm điểm do lãnh đạo, điều hành trong việc thu chi, đóng góp chưa sát với thực tế.

Cụ thể, các khoản thu – chi, đóng góp từ phụ huynh chưa sát với thực tế, tham gia cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh quản lí, điều hành chi các khoản vận động còn sai quy định, một số khoản không đúng mục đích.

Lãnh đạo trường Trần Phú bị yêu cầu kiểm điểm vì sai sót trong thu chi ảnh 1
Trường tiểu học Trần Phú. Ảnh: Sông Mã. 

Việc dạy và học Tiếng Anh làm quen lớp 1 + 2 trong giờ học chính khóa vẫn thu học phí trong khi nhà trường vẫn đảm bảo về giáo viên biên chế và cơ sở vật chất.

Kiểm điểm đối với cô Nguyễn Thị Mai, Hiệu trưởng nhà trường, với vai trò là Phó hiệu trưởng thời kỳ cô Lê Thị Minh làm hiệu trưởng liên đới, chịu trách nhiệm về những sai phạm của trường.

Ngoài ra, ông Nguyễn Xuân Quyết, kế toán nhà trường cũng phải chịu trách nhiệm kiểm điểm, rút kinh nghiệm vì trong công tác tham mưu thực hiện các khoản thu – chi còn nhiều sai phạm, chi lương cho giáo viên hợp đồng nhà trường từ nguồn ngân sách không đúng dự toán được giao.

Những yêu cầu trên được căn cứ vào việc thanh tra, kết luận của Ủy ban nhân dân Thành phố Thanh Hóa.

Theo đó, tại Kết luận thanh tra số 913/KL – UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Thanh Hóa, việc sử dụng ngân sách nhà nước trong năm 2015, 2016 của nhà trường không đúng quy định.

Lãnh đạo trường Trần Phú bị yêu cầu kiểm điểm vì sai sót trong thu chi ảnh 2Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa có cứu được cô Hiền không?

Trong đó, việc cô Lê Thị Thu Phương nghỉ thai sản từ tháng 1/6/2015 nhưng nhà trường không báo cáo phòng Tài chính – Kế hoạch để điều chỉnh dự toán theo quy định.

Ngoài ra, năm 2016, tiền điện sáng, nước máy chi 100% từ nguồn ngân sách (cả phần sử dụng của bộ phận bán trú) chi không đúng quy định.

Tại trường này, thanh tra cũng chỉ ra các khoản thu thỏa thuận với phụ huynh học sinh lập dự toán chưa bám sát nhu cầu thực tế, đưa ra mức thu cao, chi không hết, chi sai mục đích như: tiền phục vụ bán trú, hỗ trợ cơ sở vật chất, vệ sinh, đồ dùng bán trú.

Năm học 2017 - 2018, nhà trường đưa vào kế hoạch vận động cả nội dung kinh phí dự phòng bổ sung trong năm với số tiền hơn 15 triệu đồng là không đúng. D

Dự toán thu chi tiền mua sắm đồ dùng bán trú có cả nội dung mua sắm, sửa chữa lớn cơ sở vật chất, dẫn đến mức thu cao, trong khi đã vận động hỗ trợ cơ sở vật chất là không phù hợp.

Tiền vệ sinh dự kiến thu chi trong 10 tháng, thực chi 12 tháng, có cả dự toán chi tiền nước máy trong khi đó tiền nước máy đã chi từ nguồn phục vụ bán trú và ngân sách.

Việc lập dự toán thu chi tiền phục vụ bán trú chưa sát với thực tế, quá trình thực hiện có sự thay đổi, nhưng không lập dự toán điều chỉnh, chi một số nội dung không đúng mục đích, sai nguồn.

Thu hồi số tiền sai phạm trên 20 triệu đồng

Cũng theo kết luận thanh tra, tháng 5 hàng năm, nhà trường chỉ thu 14 buổi ăn bán trú, Trung tâm tiếng Anh thu 1/2 tháng nhưng các khoản thu học 2 buổi/ngày, tăng tiết, tiếng Anh, nhà trường vẫn thu mức đủ cả tháng.

Bên cạnh đó, nhà trường vận động học sinh trái tuyến hỗ trợ mua sắm cơ sở vật chất là không đúng.

Cụ thể, trường vận động được gần 67 triệu đồng từ học sinh lớp 1 trái tuyến nói là để sửa chữa cơ sở vật chất nhưng không có dự toán kinh phí.

Việc chi cho công tác quản lý hành chính từ nguồn thu thỏa thuận như: tiền phục vụ bán trú; tiền học 2 buổi/ngày, tiền học tăng tiết, tiền học phí tiếng Anh lớp 1+2 chiếm tỷ lệ cao, chưa phù hợp.

Tiền tăng tiết sau khi chi trả hết cho giáo viên giảng dạy (75%), số tiền còn lại nhà trường không trích kinh phí để mua sắm, sửa chữa tài sản, dụng cụ mà chi hết cho bộ phận quản lý, hành chính, giáo viên không chủ nhiệm…

Việc tổ chức dạy tiếng Anh làm quen cho học sinh khối lớp 1+2 trong giờ chính khóa 2 tiết/tuần, do giáo viên biên chế của nhà trường giảng dạy nhưng vẫn thu học phí 50.000đ/tháng/hs.

Lãnh đạo trường Trần Phú bị yêu cầu kiểm điểm vì sai sót trong thu chi ảnh 3Nguyên hiệu trưởng ở Thanh Hóa xâm phạm chế độ nhà giáo vẫn đương chức

Số học phí thu được ngoài việc chi trả cho công ty cung cấp phần mềm giảng dạy, số kinh phí trích lại chủ yếu chi cho công tác quản lý, hành chính, không dành nguồn kinh phí để bổ sung cơ sở vật chất trường lớp.

Ngoài ra, một số các khoản chi như Quỹ đội - kế hoạch nhỏ, nhà trường chi không đúng quy định; quỹ nhân đạo dùng để chi cho thưởng Tết Ban giám hiệu là sai; quỹ khuyến học chi cho công tác vận động không đúng…

Cũng tại kết luận trên, Thanh tra Thành phố Thanh Hóa đã yêu cầu Trường Tiểu học Trần Phú dừng ngay việc kêu gọi, vận động xã hội hóa đối với học sinh trái tuyến. Đối với các khoản thu thỏa thuận phải lập dự toán thu chi tiết, căn cứ tính hình thực tế…

Đối với tiếng Anh lớp 1+2 làm quen không được liên kết với các trung tâm giảng dạy trong giờ chính khóa để thu tiền.

Kết luận cũng chỉ ra, việc công khai, minh bạch các khoản thu do phụ huynh đóng góp vào cuối năm học chưa cụ thể, không thể hiện trong biên bản họp cha mẹ học sinh các lớp.

Trước việc thanh tra trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Thanh Hóa đã ký quyết định thu hồi số tiền sai phạm của nhà trường là 20.400.000 đồng.

Đây là số tiền do trường Tiểu học Trần Phú chi lương tháng 11+12/2015 cho giáo viên hợp đồng chuyên môn đặc thù do nhà trường ký hợp đồng lao động không có trong dự toán được giao.

Trường Tiểu học Trần Phú phải nộp vào kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa trước ngày 10/4/2018.

CHÍ NHÂN