Theo quy định của pháp luật hiện hành, cả người lao động và người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, trong đó tiền lương tính đóng các loại bảo hiểm gồm: mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

(Infographic) Mức đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp năm 2019. Đồ họa ảnh: Tùng Dương.
Tùng Dương