Infographic các mức đóng bảo hiểm năm 2019

05/08/2019 06:00
Tùng Dương
(GDVN) - Số tiền đóng được tính toán trên tiền lương hằng tháng của người lao động.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, cả người lao động và người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, trong đó tiền lương tính đóng các loại bảo hiểm gồm: mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Infographic các mức đóng bảo hiểm năm 2019 ảnh 1
(Infographic) Mức đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp năm 2019. Đồ họa ảnh: Tùng Dương.
Tùng Dương