Khám phá chiến hạm độ bổ Azov, Dự án 775 của Hải quân Nga

26/07/2012 14:57 Nguồn: Livejournal
(GDVN) - Các chiến hạm thuộc Dự án 775 của Hải quân Liên Xô trước đây (NATO định danh là Ropucha) là những tàu quân sự đổ bộ được sử dụng cho mục đích hải vận hàng hóa, vũ khí, binh sỹ phục vụ nhiệm vụ điều động và chiến đấu. Hầu hết những chiến thuyền này đều bị phá hủy và thay thế bằng các tàu đổ bộ Dự án 778. Dưới đây là một số hình ảnh về chiến hạm Azov (thuộc Dự án 775) hiện vẫn đang còn trong biên chế của Hạm đội Biển Đen.
Chiến hạm độ bổ Azov, Dự án 775 của Hạm đội Biển Đen, Hải quân Nga
Chiến hạm độ bổ Azov, Dự án 775 của Hạm đội Biển Đen, Hải quân Nga
Chiến hạm độ bổ Azov, Dự án 775 của Hạm đội Biển Đen, Hải quân Nga
Chiến hạm độ bổ Azov, Dự án 775 của Hạm đội Biển Đen, Hải quân Nga
Chiến hạm độ bổ Azov, Dự án 775 của Hạm đội Biển Đen, Hải quân Nga
Chiến hạm độ bổ Azov, Dự án 775 của Hạm đội Biển Đen, Hải quân Nga
Chiến hạm độ bổ Azov, Dự án 775 của Hạm đội Biển Đen, Hải quân Nga
Chiến hạm độ bổ Azov, Dự án 775 của Hạm đội Biển Đen, Hải quân Nga
Chiến hạm độ bổ Azov, Dự án 775 của Hạm đội Biển Đen, Hải quân Nga
Chiến hạm độ bổ Azov, Dự án 775 của Hạm đội Biển Đen, Hải quân Nga
Chiến hạm độ bổ Azov, Dự án 775 của Hạm đội Biển Đen, Hải quân Nga
Chiến hạm độ bổ Azov, Dự án 775 của Hạm đội Biển Đen, Hải quân Nga
Chiến hạm độ bổ Azov, Dự án 775 của Hạm đội Biển Đen, Hải quân Nga
Chiến hạm độ bổ Azov, Dự án 775 của Hạm đội Biển Đen, Hải quân Nga
Chiến hạm độ bổ Azov, Dự án 775 của Hạm đội Biển Đen, Hải quân Nga
Chiến hạm độ bổ Azov, Dự án 775 của Hạm đội Biển Đen, Hải quân Nga
Chiến hạm độ bổ Azov, Dự án 775 của Hạm đội Biển Đen, Hải quân Nga
Chiến hạm độ bổ Azov, Dự án 775 của Hạm đội Biển Đen, Hải quân Nga
Chiến hạm độ bổ Azov, Dự án 775 của Hạm đội Biển Đen, Hải quân Nga
Chiến hạm độ bổ Azov, Dự án 775 của Hạm đội Biển Đen, Hải quân Nga
Chiến hạm độ bổ Azov, Dự án 775 của Hạm đội Biển Đen, Hải quân Nga
Chiến hạm độ bổ Azov, Dự án 775 của Hạm đội Biển Đen, Hải quân Nga
Chiến hạm độ bổ Azov, Dự án 775 của Hạm đội Biển Đen, Hải quân Nga
Chiến hạm độ bổ Azov, Dự án 775 của Hạm đội Biển Đen, Hải quân Nga
Chiến hạm độ bổ Azov, Dự án 775 của Hạm đội Biển Đen, Hải quân Nga
Chiến hạm độ bổ Azov, Dự án 775 của Hạm đội Biển Đen, Hải quân Nga
Chiến hạm độ bổ Azov, Dự án 775 của Hạm đội Biển Đen, Hải quân Nga
Chiến hạm độ bổ Azov, Dự án 775 của Hạm đội Biển Đen, Hải quân Nga
Chiến hạm độ bổ Azov, Dự án 775 của Hạm đội Biển Đen, Hải quân Nga
Chiến hạm độ bổ Azov, Dự án 775 của Hạm đội Biển Đen, Hải quân Nga
Nguồn: Livejournal