"Không thể có bạn kiểu nhà tôi là nhà anh, của tôi là của anh được"

14/12/2014 07:14 Ngọc Quang
(GDVN) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh như vậy khi trả lời cử tri Hải Phòng về vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc.

Thực hiện chương trình hoạt động sau kỳ họp, chiều 13/12/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri huyện An Lão, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII.  

Trả lời kiến nghị của cử tri về vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc theo tinh thần vừa hợp tác, vừa đấu tranh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, hợp tác và đấu tranh là hai mặt trong quan hệ quốc tế thời đại ngày nay để đảm bảo hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng cũng như lợi ích chính đáng của mỗi quốc gia.

Thủ tướng chỉ rõ: “Trong thời đại ngày nay, hội nhập, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, cùng thịnh vượng là nhu cầu tất yếu của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, trong quá trình hợp tác, những mâu thuẫn về lợi ích buộc mỗi quốc gia phải đấu tranh để bảo vệ lợi ích chính đáng của mình, trong đó có những phạm trù hết sức thiêng liêng là độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có được hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi và bền vững. Không thể có bạn kiểu nhà tôi là nhà anh, của tôi là của anh được”.

Thủ tướng trân trọng những góp ý, kiến nghị của cử tri. Ảnh: VGP.

Thủ tướng cho biết, năm 2014, bên cạnh những thuận lợi, đất nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, cả về kinh tế, xã hội, bảo đảm độc lập, chủ quyền biển đảo của đất nước cũng như hậu quả của thiên tai, dịch bệnh. Những khó khăn, thách thức đó không chỉ đe dọa đến hòa bình, ổn định mà còn đến cả nỗ lực phát triển của đất nước. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã đạt được những thành tựu toàn diện trên các mặt.

Bên cạnh giữ vững được ổn kinh tế vĩ mô được, kiểm soát được lạm phát, đạt mức tăng trưởng GDP khoảng 5,9%, bảo đảm được an sinh xã hội. Trong năm 2014, đất nước ta cũng giữ vững được ổn định chính trị, trật tự an toàn xã  hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; đẩy mạnh hoạt động hội nhập quốc tế, tăng cường công tác đối ngoại, nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

“Chúng ta không chủ quan, thỏa mãn với những gì đạt được, nhưng những kết quả đó đã thể hiện nỗ lực rất lớn của đất nước chúng ta; là tiền đề, là cơ sở để chúng ta phát triển tốt hơn trong năm 2015 và những năm sau”, Thủ tướng khẳng định.

Năm 2015, Chính phủ sẽ phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, yếu kém, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra: Tăng cường ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát tốt và căn cơ hơn. Tạo mọi thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2015 đạt 6,2%.

Chính phủ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; thực hiện 3 đột phát chiến lược, bao gồm hoàn thiện luật pháp, cơ chế, thể chế, chính sách; dành nguồn lực cho đầu tư đồng bộ, hiện đại hệ thống kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao; tiếp tục tập chung chỉ đạo cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

“Không thể vì lý do thủ tục hành chính mà môi trường kinh doanh của Việt Nam thấp hơn các nước ASEAN. Chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được điều này”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Liên quan đến vấn đề đầu ra cho sản phẩm của nông nghiệp, Thủ tướng cho biết về mặt vĩ mô, Chính phủ đã cố gắng tạo mọi cơ chế, chính sách để phát triển nông nghiệp theo hướng năng suất, chất lượng, hiệu quả ngày càng tốt hơn. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng tìm mọi biện pháp mở của thị trường để xuất khẩu hàng hóa nông sản, thủy sản của Việt Nam. Các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) mới đàm phán và ký kết gần đây cũng như các FTA đang đàm phán, Chính phủ đều chỉ đạo các Đoàn đàm phán đề nghị các nước mở cửa thị trường cho hàng nông sản, thủy sản, hoa quả của Việt Nam.

Ngọc Quang