Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Quảng Nam

09/03/2018 07:09 Như Hải
(GDVN) - Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương từng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Đinh Văn Thu và ông Huỳnh Khánh Toàn.

Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Từ trái qua: Ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. (Ảnh Tienphong.vn).

Cụ thể, tại Quyết định 285/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, do bị kỷ luật về Đảng theo Quyết định số 694-QĐ/UBKTTW ngày 26/1/2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại Quyết định 284/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, do bị kỷ luật về Đảng theo Quyết định số 695-QĐ/UBKTTW ngày 26/1/2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp 21, 22 ngày 03, 24 và 25/1/2018, những vi phạm, khuyết điểm của ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam là nghiêm trọng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Đinh Văn Thu và ông Huỳnh Khánh Toàn.

Như Hải