Lính Ba Lan huấn luyện di tản khẩn cấp bằng trực thăng cùng lính Mỹ

27/08/2012 17:56 Lê Mai (theo AP)
(GDVN) - Ngày 23/8/2012 vừa qua, các binh sỹ Ba Lan đang thực hiện nhiệm vụ ở Afghanistan cùng Đại đội 2, Lực lượng tấn công cơ giới hoá Bravo đã thực hiện một cuộc diễn tập di tản và giải cứu nhanh sử dụng máy bay trực thăng tại một căn cứ ở Ghazni. Dưới đây là một số hình ảnh.
Lính Ba Lan huấn luyện di tản khẩn cấp bằng trực thăng cùng lính Mỹ tại căn cứ ở Ghazni
Lính Ba Lan huấn luyện di tản khẩn cấp bằng trực thăng cùng lính Mỹ tại căn cứ ở Ghazni
Lính Ba Lan huấn luyện di tản khẩn cấp bằng trực thăng cùng lính Mỹ tại căn cứ ở Ghazni
Lính Ba Lan huấn luyện di tản khẩn cấp bằng trực thăng cùng lính Mỹ tại căn cứ ở Ghazni
Lính Ba Lan huấn luyện di tản khẩn cấp bằng trực thăng cùng lính Mỹ tại căn cứ ở Ghazni
Lính Ba Lan huấn luyện di tản khẩn cấp bằng trực thăng cùng lính Mỹ tại căn cứ ở Ghazni
Lính Ba Lan huấn luyện di tản khẩn cấp bằng trực thăng cùng lính Mỹ tại căn cứ ở Ghazni
Lính Ba Lan huấn luyện di tản khẩn cấp bằng trực thăng cùng lính Mỹ tại căn cứ ở Ghazni
Lính Ba Lan huấn luyện di tản khẩn cấp bằng trực thăng cùng lính Mỹ tại căn cứ ở Ghazni
Lính Ba Lan huấn luyện di tản khẩn cấp bằng trực thăng cùng lính Mỹ tại căn cứ ở Ghazni
Lính Ba Lan huấn luyện di tản khẩn cấp bằng trực thăng cùng lính Mỹ tại căn cứ ở Ghazni
Lính Ba Lan huấn luyện di tản khẩn cấp bằng trực thăng cùng lính Mỹ tại căn cứ ở Ghazni
Lê Mai (theo AP)