Lực lượng dân quân tự vệ của Ấn Độ qua ảnh

06/09/2011 11:17 Lê Dũng - Lê Mai (theo Mil)
(GDVN) - Báo Trung Quốc cho biết lục quân Ấn Độ đã thành lập và hỗ trợ huấn luyện cho ít nhất 450 dân quân tự vệ tại khu vực Kashmir.
Các sỹ quan của Lục quân Ấn Độ đã được cử đến các đơn vị cấp địa phương, trực tiếp hướng dẫn, huấn luyện cho những thành viên của các đơn vị dân quân tự vệ những kỹ năng quân sự cơ bản, trang bị cho họ những vũ khí bộ binh phổ dụng.
Các đối tượng được tham gia vào những đơn vị dân quân tự vệ gồm cả nam lẫn nữ, ở nhiều lứa tuổi khác nhau.
Lực lượng dân quân tự vệ của Ấn Độ tại khu vực Kashmir.
Lực lượng dân quân tự vệ của Ấn Độ tại khu vực Kashmir.
Lực lượng dân quân tự vệ của Ấn Độ tại khu vực Kashmir.
Lực lượng dân quân tự vệ của Ấn Độ tại khu vực Kashmir.
Lực lượng dân quân tự vệ của Ấn Độ tại khu vực Kashmir.
Lực lượng dân quân tự vệ của Ấn Độ tại khu vực Kashmir.
Lực lượng dân quân tự vệ của Ấn Độ tại khu vực Kashmir.
Lực lượng dân quân tự vệ của Ấn Độ tại khu vực Kashmir.
Lực lượng dân quân tự vệ của Ấn Độ tại khu vực Kashmir.
Lực lượng dân quân tự vệ của Ấn Độ tại khu vực Kashmir.
Lê Dũng - Lê Mai (theo Mil)