Lương công chức tối đa sẽ trên 12 triệu đồng

25/10/2011 10:06 Phương Vy
Bộ LĐTBXH cho biết, đang xây dựng theo hướng mở rộng đề án quan hệ tiền lương tối thiểu – trung bình – tối đa.

Theo đó, lương cán bộ, công chức sẽ có mức tối đa trên 12 triệu đồng/tháng.

Theo Bộ LĐTBXH, mức lương này được xây dựng trên cơ sở phương pháp xác định tiền lương của khu vực hành chính, dựa trên hệ thống nhu cầu của người lao động và độ phức tạp lao động của từng chức danh, so sánh với tiền lương trong khu vực thị trường.

Bộ LĐTBXH cũng đề nghị, đối với các chế độ ngoài lương, phục vụ hoạt động công vụ như tiền điện thoại, phụ cấp phục vụ, chế độ xe ô tô đưa đón công tác… là các chế độ phục vụ cho hoạt động công vụ, không đưa vào mức tiền lương cơ bản.

Cách tính toán dựa trên quan hệ này có thể tăng cường tính cạnh tranh của hệ thống tiền lương, nhằm giữ và thu hút người có chuyên môn kỹ thuật cao vào làm cán bộ, công chức nhà nước.

Phương Vy