Màu sơn Nhà hát Lớn sẽ giống với màu sơn sử dụng năm 1997

24/07/2015 07:31 Thanh Liêm
(GDVN) - Trước thông tin về công trình cải tạo sơn tường và một số hạng mục bên trong Nhà hát Lớn (Hà Nội), người phát ngôn Bộ VHTTDL chính thức lên tiếng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) cảm ơn những đóng góp ý kiến quý báu của các chuyên gia, dư luận thời gian vừa qua đối với công trình cải tạo sơn tường và một số hạng mục bên trong Nhà hát Lớn Hà Nội. 

Người phát ngôn Bộ VHTTDL PGS. TSKH Phan Đình Tân, Chánh Văn phòng cho biết, nhằm hướng tới các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015), trước sự xuống cấp của một số hạng mục, Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội đã có báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép sơn bảo trì Nhà hát Lớn theo kế hoạch định kỳ. 

Người phát ngôn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, PGS. TSKH Phan Đình Tân (Ảnh: Thanh Liêm)

Ông Phan Đình Tân khẳng định, Nhà hát Lớn Hà Nội là công trình quốc gia trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (không phải công trình trực thuộc Hà Nội), việc triển khai cải tạo sơn tường hay cải tạo bên trong nhà hát, Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội đã thực hiện đúng quy trình, có xin ý kiến của các cấp có thẩm quyền và được sự chấp thuận của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước khi thực hiện. 

Về màu sơn, ông Phan Đình Tân khẳng định, khi tiến hành chọn màu sơn Bộ cũng đã lưu ý Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội phải lựa chọn màu sơn giống với màu sơn được sử dụng trong đợt trung tu năm 1997 - màu sơn này đã được các nhà nghiên cứu, các nhà kiến trúc và những nhà văn hóa chấp thuận. 

Diện mạo mới của Nhà hát Lớn, nơi Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa họp khóa đầu tiên và thông qua bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946 (Ảnh: vnexpress.net)

Theo báo cáo của Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội, đến thời điểm hiện tại việc sơn lại Nhà hát Lớn hà Nội mới chỉ vừa bắt đầu và ít nhất phải một tháng nữa mới hoàn thành. 

Ngoài lớp sơn đầu tiên đang được phủ lên Nhà hát Lớn, phía thi công sẽ phải sơn tiếp, vì vậy màu sơn một số cơ quan báo chí phản ánh vừa qua không phải là màu sơn cuối cùng, chắc chắn khi hoàn thành nước sơn chính thức sẽ giống với màu sơn được sử dụng trong đợt trung tu năm 1997.

Thanh Liêm