Miễn nhiệm Phó Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế

13/06/2018 09:08 Trúc Diệp
(GDVN) - Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đinh Khắc Đính.

Trước đó, vào ngày 10/4, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 14, khóa VI đã bầu ông Đinh Khắc Đính, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giữ chức Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VI, nhiệm kì 2013 – 2018.

Trúc Diệp