Một số cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu từ 1/12/2011

02/12/2011 00:49 Hoàng Diên/Chinhphu.vn
Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 2 lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nghỉ hưu theo chế độ.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Hứa Đức Nhị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/12/2011.

Thủ tướng Chính phủ 
quyết định ông Nguyễn Tiến Quân, nguyên Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XII, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/12/2011.

Hoàng Diên/Chinhphu.vn