Một số sản phẩm xe tăng, thiết giáp của Nga mới được trưng bày

17/07/2012 12:16 Nguồn: Vitaly V.Kuzmin
(GDVN) - Tại triển lãm Công nghệ chế tạo - Engineering Technologies 2012 vừa mới diễn ra ở Nga, các nhà sáng chế Nga đã đưa ra trưng bày, chào hàng một số sản phẩm xe tăng, thiết giáp công binh truyền thống và cải tiến. Dưới đây là một số hình ảnh. >> Cập nhật thông tin từ Facebook
Xe hỗ trợ chiến đấu dựa trên khung gầm tăng chiến trường chủ lực
Xe hỗ trợ chiến đấu dựa trên khung gầm tăng chiến trường chủ lực
Xe hỗ trợ chiến đấu dựa trên khung gầm tăng chiến trường chủ lực
Xe hỗ trợ chiến đấu dựa trên khung gầm tăng chiến trường chủ lực
Xe hỗ trợ chiến đấu dựa trên khung gầm tăng chiến trường chủ lực
Xe chỉ huy 9P157-4 hỗ trợ hệ thống tên lửa chống tăng 9K123 Khrizantema-S
Xe chỉ huy 9P157-4 hỗ trợ hệ thống tên lửa chống tăng 9K123 Khrizantema-S
Xe chiến đấu bánh xích gắn tên lửa chống tăng 9K123 Khrizantema-S
Xe chiến đấu bánh xích gắn tên lửa chống tăng 9K123 Khrizantema-S
Xe chiến đấu bánh xích gắn tên lửa chống tăng 9K123 Khrizantema-S
Xe chiến đấu bánh xích gắn tên lửa chống tăng 9K123 Khrizantema-S
Xe chiến đấu bánh xích gắn tên lửa chống tăng 9K123 Khrizantema-S và xe hỗ trợ kỹ thuật
Xe chiến đấu hạng nhẹ BMD-2 với hệ thống hoả lực được nâng cấp
BMP-2
Xe quyét mìn BMR-3M
Xe quyét mìn BMR-3M
Xe xới mìn GMZ-3
Xe xới mìn GMZ-3
Xe công binh IMR-3M
Xe công binh IMR-3M
Xe công binh IMR-3M bản gầu xúc
Xe chiến đấu BMP-3 IFV
Tăng T-80U MBT
Tăng T-80U MBT
Tăng T-90A MBT
Tăng T-90A MBT
Nguồn: Vitaly V.Kuzmin